Агрегатно планиране на Грини-ГН ЕООДТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Стопански Факултет


Индустриален Мениджмънт”Курсова РаботаПо

Производствен Мениджмънт

ТЕМА: ”Агрегатно планиране на “Грини-ГН” EOOД”София


1


Други реферати:
Счетоводно отчитане на капитала в корпорацията
Счетоводно отчитане на разходите
Счетоводно отчитане на разходите по критериите „икономическо съдържание” и „функционално предназначение”
Счетоводно отчитане на финансовите резултати
Счетоводно отчитане придобиването на ДМА


Изтегли рефератаСчетоводно отчитане придобиването на ДМА - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия