Анализ на платежоспособността на фирма
Заключение

Дружеството не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

Дружество, не притежава собствени акции и освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на други дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Резултатите от дейността на Дружеството за 2008 год. са положителни /отрицателни/ - реализирана е печалба преди облагане с корпоративен данък 38246.74 лева, като реализираната печалба през 2007 год. е в размер на 110191.06 лева. Намалените резултати през 2008 год. са следствие на инвестициите, направени във връзка с откриването на Хипермаркет ИНТЕРРА през месец септември 2008 г.

Резултатите на финансовите показатели показва, че като цяло фирмата не е в много добро финансово състояние и изпитва съответни затруднения.

Дружеството е намалило като цяло приходите си през 2008 г. спрямо 2007 г. поради свиване на пазара в часта на строително – ремонтните услуги. Увеличени са и задълженията в баланса към датата на отчета спрямо 2007г.

Ръководството е предприело мерки за увеличаване на приходите през 2009 г. и намаляване на разходите. На основание предприетите действия, ръководството счита, че изпълнява принципа за действащо предприятие.

През 2009 год. ръководството си е поставило за цел да се увеличат продажбите на продукция като производството на мебели и интериорни врати се преориентира от производство чрез индивидуални поръчки към серийно производство. По този начин дружеството ще разшири обхвата на дейността си.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.


Други реферати:
Въздействие на инфразвука върху човека
Електричество и магнетизъм (Закон на Кулон)
Радиоактивност
Сили на триене и съпротивление
Термодинамика


Изтегли рефератаТермодинамика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия