Анализ на потребителите на Кока Кола

продължавайки да разпространява своите продукти като най-предпочитаните безалкохолни напитки от хората по цял свят.

България е първата страна от бившия социалистически лагер, където започва булитилиране на Coca-Cola. Напитката е произведена у нас за пръв път през 1965 година. Мисията на компанията Coca-Cola е да внесе свежест и наслада в живота на потребителите си, превръщайки своите продукти в неразделна част от тяхното ежедневие.

Продуктът-лидер от тези, които произвежда The Coca-Cola Company, осигуряващ и най-голям процент от печалбата е Coca-Cola. В общият асортимент са включени следните безалкохолни напитки: Coca-Cola, Fanta, Sprite, KinleyTonik, KinleySoda, Nestea, Cappy. Тя обогатява своя асортимент, за да бъде конкурентноспособна.

Маркетинговата среда включва силите и субектите, под въздействието на които се извършват различните маркетингови функции.

1.Макромаркетингова среда – в нея се включват широки социални сили, влияещи върху цялата микросреда на фирмата.

За своята успешна дейност Coca-Cola трябва да се съобразява както със силите на макросредата действащи на вътрешния респ. Американския пазар, така и с тези в другите страни, в които тя разпространява своите продукти. Факторите на макросредата, с които фирмата трябва да се съобразява са: демографски, икономически, политически, правни, културни. Coca-Cola е много зависима от външния пазар, тъй като на него тя реализира по-голяма част от продажбите си.

Широкото разпространение на продуктите й на световния пазар и особено популярността на основния й продукт Coca-Cola показват, че компанията успешно се справя с въздействието на всички тези фактори.

От икономическите фактори действащи върху потреблението на Coca-Cola най-важни са равнището на доходите и произтичащата от това покупателна способност на населението. Наблюдава се силна чувствителност на потреблението на безалкохолни напитки от доходите на населението, а те се определят от своя страна от развитието на стопанството в страната. В България населението се разделя според равнището на доходите по следния начин:

- с много ниско равнище на доходите;

- с много високо равнище на доходите;

- със средно равнище на семейните доходи.


Други реферати:
Икономическа социология
Какви са основните умения за общуване на социалния работник
Курсов проект
Културната индустрия-просвещение като масова измама
Какво днес харесвате и не харесвате в България


Изтегли рефератаКакво днес харесвате и не харесвате в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия