Анализ на потребителите на Кока Кола

професионални групи. За даден индивид една референтна група може да бъде негативна. Някой може да е бил част от специална група по едно време, но след това да е отхвърлил ценностите на групата. Също така индивидът може да търси информация от референтната група за един или повече фактори, влияещи върху решенията за покупка. Референтната група, която може да окаже влияние на потребителите на Coca-Cola е семейство, където членовете си въздействат активно. Например, ако един член на определено семейство или домакинство е потребител на Coca-Cola, то и останалите членове са потенциални потребители на тази напитка, като несъмнено ще повиши търсенето и предпочитанието към нея. Чрез редовна консумация на Coca-Cola потребителят може да желае да демонстрира привързаност към американския начин на живот.

- Персонални фактори

Възрастта, професията и образованието на потребителите не оказват влияние върху потреблението на Coca-Cola. Влияние може да има най-вече финансовото състояние на конкретния индивид, т.е. неговите доходи,които до голяма степен определят дали индивида ще включи в потребителската си кошница този продукт и в какво количество ще го потребява.

- Жизнен стил на индивида.

Индивидуалността е вътрешната структура, в която организацията и поведението са свързани по определен начин. Начинът, по който са организирани тези неща във всеки от нас, ни прави уникални. Нашата уникалност е резултат от наследствените черти и придобития опит. Личностите обикновено се описват като притежаващи една или повече характерни черти - принудителност, общителност, догматизъм, авторитаризъм, лесноубеденост, трудноубеденост, агресивност и конкурентност. Маркетинговите изследователи търсят връзката между няколко от личностните характеристики и поведението на купувача. Жизненият стил оказва влияние върху купуваните продукти - той е основен мотивиращ фактор, който оказва въздействие върху потребностите на индивида и решенията за потребяваните от него продукти. Формира се под влияние на индивидуалните характеристики на личността и взаимодействието й с обществената среда. Стилът на живот на даден индивид се изразява предимно в неговите дейности, занимания, интереси, вкусове, отношения, очаквания и чувства. В случая с Coca-Cola определящи са заниманията и интересите на индивида, като посещения на заведения за обществено хранене, дискотечни клубове, дневни и нощни заведения и барове, където се предлага напитката и т.н.


Други реферати:
Crime and young people
Мъжът на 21 век
Тийнейджърите в обществото
Трафикът на хора - робството на 21 век
Reading papers vs. Online Documents


Изтегли рефератаReading papers vs. Online Documents - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия