Анализ на потребителите на Кока Кола

напитката е рутина, компанията печели и нови чрез доброто разпространение на продукта в търговската мрежа.

Действителната покупка, обаче е само един етап от процеса на вземане на решение за покупка , предшестван от до три други етапа и последван винаги от още един. Потребителят може да прекъсне процеса на всеки един етап, като не е нужно всяка покупка да включва всичките пет етапа.

  • Признаване на проблема, осъзнаване на необходимостта от определен продукт.

Налице е , когато купувачът осъзнае разликата между желано и съществуващо положение. Понякога човек може да има проблем или потребност, с която не е запознат, точно тази е ролята на маркетинговите специалисти - да стимулират осъзнаването на тези проблеми. В това отношение Coca-Cola се успява с помощта на добрата реклама и промоциите, които прави.

  • Търене на информация

Когато осъзнае необходимостта от даден продукт, потребителят естествено се нуждае от информация за продуктите от този тип, за да задоволи своите нужди. Информационното търсене има два аспекта - вътрешен и външен. Във вътрешен аспект потребителят търси в своята памет информация за продуктите, които могат да решат проблема. При липса на достатъчно ресурси в своята памет индивидът търси информация чрез външни източници. Външни източници са приятелите, роднините, познати, колегите или от медиите - печатни, електронни, интернет и т.н. Потребителите също така се доверяват на новини, предавания, бюлетини на различни институции. В България социологическите изследвания показват, че информацията от уста на уста има по-силно влияние върху оценката на потребителя за продукта отколкото печатната информация, освен ако потребителят няма собствено мнение по въпроса или печатната информация е изключително негативна. Това показва и известна липса на потребителска култура в българското общество. Съществува и обратният феномен - огромното количество информация намалява способността на индивида за спокоен и оправдан избор. В случая с марката Coca-Cola, потребителят получава информация предимно от приятели, медии и познати. В този случай информацията е лесно достъпна и във всеки един момент потребителят може да я получи. Широкото разпространение на марката спомага потреблението й - още повече – тя носи имидж на купувача.

  • Оценка на алтернативите


Други реферати:
Софокъл - Антигона - Властникът – спасител или враг на общността
Любовта и вярата
Образът на насилието в разказа “Нежната спирала”от Йордан Радичков
Живеем в земята на Ботев
Моята представа за борбата и свободата


Изтегли рефератаМоята представа за борбата и свободата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия