Бежанците са хора

Бежанците са хора, които бягат от страната си поради добре обоснован страх от преследване заради своята раса, религия, националност, политически убеждения или принадлежност към определена социална група. Бежанецът не може да се завърне в къщи или се страхува да направи това.

Децата бежанци са хора без своя страна, чиито семейства нямат дом. Понякога те нямат повече и семейство.

Всеки ден някъде на планетата деца се превръщат в бежанци. Те бягат от домовете си, защото животът им е застрашен.При бягството си от конфликтите, омразата или преследването те наблюдават ужасни страдания.Понякога в паниката на бягството ги изоставят, или се отнасят зле с тях. Когато най-накрая се доберат до безопасно място (известно като “убежище”), те са изплашени, уморени и гладни. Често там ги очаква оскъдна храна, малко вода… и

още повече опасности.

Службата на Върховния комисар на Обединените нации за бежанците (ВКБООН) закриля, предоставя подслон и продоволствие на децата бежанци по света. Организацията прави всичко, което е по силите й, за да ги снабди с лекарства, храна и вода.Но тя не може да им обещае, че животът им в лагер ще бъде нормален или дори, че един ден ще могат да се завърнат по домовете си.

Днес по света има повече от 22 милиона бежанци. Повече от половината от тях са деца. Милиони още се разселените хора в собствените си страни, след като са били принудени да напуснат домовете си поради същите причини – страх от сражения или преследване.Броят им нараства с всеки изминат ден.

Децата бежанци са дълбоко разтърсени от загубата на домовете си, вещите си и често от цялостния си начин на живот.Дългото пътуване до безопасността обаче може да бъде дори още по-травматизиращо.

Те може да се изправят пред опасности, изтощение и постоянни несгоди. Принудени са да спят в канавки, в гората, покрай пътищата, на летища, на железопътни гари и плавателни съдове. Докато са на път към убежището, милиони момчета и момичета научават какво означава да бъдеш гладен ден след ден. Мнозина от тях знаят и какво е да си болен без надежда да намериш медицинска помощ.


Други реферати:
Пищови 38-42 въпрос
Организация на компютъра
Основни понятия и определения
Физически основи на светлината
Рязане на материалите


Изтегли рефератаРязане на материалите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия