Безработица в Еврозоната

Безработица – определение


Според Международната организация по труда безработица е състояние, в което човек способен да работи търси активно, но не може да намери работа. Безработни са и онези, които са работили активно, но поради преструктуриране на икономиката или предприятието са останали без работа.

Независимо от различните дефиниции и от обществените проблеми, самият факт на трудова незаетост, или както е прието да се нарича - "безработица", може да породи ситуация, която в национален план да се окаже катастрофална за икономиката.


Безработица в Еврозоната


Еврозона е зона, обединяваща страните-членки от Европейския съюз, които са приели еврото като офциална валута. Еврозоната е създадена през 1999 г. от единадесет страни от съюза, към които се присъединява и Гърция през 2001 г. Европейската централна банка определя монетарната политика на страните от Еврозоната. В момента Еврозоната включва 15 страни: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Португалия, Словения, Финландия, Франция и Холандия.

Безработните в 27-членния Евросъюз наброяват 16.5 млн. души, което прави 6.9% от населението му, гласят последните данни на Европейската статистическа служба (Евростат) и Централното бюро по статистика на Холандия от август тази година. ЕС наброява 493 млн. жители.
По-голямата част от безработните - 11.5 млн. - са в 15-те страни от еврозоната - Белгия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Холандия, Австрия, Португалия, Словения и Финландия. Безработицата в еврозоната за месец октомври достигна 7,7%, което е най-високото ниво от две години насам.

За сравнение, през същия месец миналата година нивото на безработицата в страните, които използват еврото, е била 7,3%.


През първите четири месеца на 2008 година безработицата в ЕС е била 6.8%, през май се увеличава на 6.9 и оттогава не се е променяла.
При мъжете безработицата в целия Евросъюз през август 2008 година е същата както година по-рано - 6.5 на сто. За еврозоната обаче цифрата е леко променена - от 6.6% през 2007 г. на 6.8 тази година.
При жените се забелязва спад както сред 27-те страни-членки, така и в държавите от еврозоната - в първия случай спадът е от 7.7 до 7.4%, а във втория от 8.4 до 8.3%.

Данните на Евростат сочат, че продължава спадът на безработицата сред младите (под 25-годишна възраст). Пикът на младежката безработица в Еврозоната бе през 2004 година - 18.6 процента. Оттогава тя непрекъснато спада, за да достигне 15.2 процента. през август 2007 г. Най-малка е безработицата сред младите хора в Холандия - 4.9 на сто, следвана от Австрия с 6.3 процента. Най-много те са в Испания и Гърция - съответно 24.6% и 21.4 на сто (данните са от


Други реферати:
Институции и механизъм на ЕС
Държавата като особен субект на правото
Защита правата на човека и международно право
Конституционно право на Европейския съюз
Непозволено увреждане-отговорност за вреди ограничаване на конкуренцията


Изтегли рефератаНепозволено увреждане-отговорност за вреди ограничаване на конкуренцията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия