Босна и Херцеговина

Босна и Херцеговина

Страната е разположена на Балканския полуостров. Граничи (в км) с Хърватско - 932 и Югославия - 563, Черна гора - 26. Има излаз на Адриатическо море само от 19 км. Площта и е 51.13 хил. кв. км, от които Херцеговина - 9.1 хил. кв. км и Босна - 42.0 хил. кв. км. По-голямата част от територията е заета от ниските и средно високите Динарски планини - Гърмеч, Виторог, Влашич, Явор, Белашница и Чвръстница с най-висок връх - Ябланица - 2 228 м. Равнина е граничната долина на р. Сава.

Климат - умереноконтинентален, със средна температура за януари - от -3 до 2 градуса Сº, за юли от 18 до 25 градуса Сº. Валежи - от 400 до 800 мм, в Динарските планини - до 3000 мм. Главни реки - Сава с притоци Върбас, Босна, Дрина и Неретва. Растителност - широколистни и иглолистни гори покриват 40 % от територията.

Население - 4 330 хил. жит., от които във Федерация Босна и Херцеговина - 70 % и в Република Сръбска - 30 %. Гъстота - 84,7 жит на кв. км. Естествен прираст 14. Средна продължителност на живота - мъже - 59 г, жени - 68 г.

Етнически състав (данните са от преди войната 1991 г.) - босненци (мюсюлмани) - 40.2 %, сърби - 32.0 %, хървати - 18.4 %, т. нар. югославяни - 7.8 %, други - 1.6 %. Официален език - босненски, сръбски, хърватски.

Конфесионален състав - християни - 54.5 % (от тях православни - 64.8 %, католици - 35.2 %), мюсюлмани (сунити) - 44.3 %, други - 1.2 %. Извън страната живеят над 1 млн. бежанци. Градско население - 53 %.

Столица - Сараево (440 хил. ж.). Други градове - Тузла (230 хил. ж.), Зеница (15- хил. ж.), Баня Лука (150 хил. ж.), Мостар (главен град на Херцеговина - 130 хил. ж.).

Административно деление - състои се от две части - Федерация Босна и Херцеговина (босненци и хървати) и Република Сръбска (сърби). Те се делят на общини.

По-важни исторически събития и дати - I в. - територията е населена с илирийски племена и е включена в Римската провинция Далмация; V в. - нашествие на остроготите; 535 г. - в състава на Византийската империя; VII в. - заселване на славянски племена; ХII в. - Босна става феодално княжество; 1448 г. - в южните части се образува херцогство - Херцеговина; 1463 г. - Босна е завладяна от Османската империя, а през 1482 г. - и Херцеговина; 1583 г. - Босна и Херцеговина са обединени в Босненски пашалък; 1875-1878 г. - въстание против турците; 1878 г. - територията е предадена на Австро-Унгария; 1914 г. - в Сараево е убит престолонаследника на Австро-Унгария - ерцхерцог Фердинанд - начало на Първата световна война; 1918 г. - Босна и Херцеговина влиза в състава на Кралството на сърби, хървати и словенци (от 1929 г. - кралство Югославия); 1941-1945 г. - окупирана от Германия; 1945 г. - като отделна република в състава на ФНРЮ (от 1963 г. - СФРЮ); 15 октомври 1991 г. - декларация за независимост на Босна и Херцеговина - начало на гражданска война между сърби, хървати и мюсюлмани; 1992 г. - влизане на войски на ООН; 14 декември 1995 г. - Парижки договор за мирно решаване на конфликта.

Държавно устройство - Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска с колективен орган на ръководство - Президиум от три члена - сърбин, хърватин и


Други реферати:
Урокът в началното училище-анахронизъм или реалност, която търси себе си
Сравнителен анализ на данни на детски и начални учители
Рецензия на наблюдавана ситуация по математика
Теми за държавен изпит по социална педагогика
Сравнителен анализ на учебници


Изтегли рефератаСравнителен анализ на учебници - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия