Българските Възрожденци

оттегля в един манастир близо до Букурещ, където умира вероятно през 1813г.


3. Петър Берон (1800-1871г.)

Д-р Петър Берон е роден в заможно семейство около 1800г., в гр. Котел . Учил в родния си град, в Букурещ и медицина в Германия. Той посветил малко време на своята професия, обикалял големите европейски университети, четял лекции, пишел книги из областта на различните науки. Най-голямо значение има знаменития му „Буквар” с различни поучения. Той бил отпечатан през 1824г. и заради изрисувания делфин на заглавната страница го нарекли „Рибен буквар” Справедливо го оприличават на енциклопедия, разкриваща пред българските деца чудния свят на новото знание.

Петър Берон е един от радетелите за равноправно място на българите сред останалите европейски народи. Той искрено е убеден, че само просветния народ може да бъде европейски народ. Затова всички български деца трябва да се учат и образоват-както момчетата, така и момичетата. И тази именно масовост на образованието в България той става създател на нов метод за обучение. Това е масово прилаганата и широкоизвестна в продължение на десетилетия взаимноучителна метода.

Самото съдържание на „Буквара” носи енциклопедичен характер. В неговите 8 раздела има място както за буквите и речта, така и за познания от областта на ботаниката, минералогията, флората и фауната, от физиологията на човека, аритметика, етически съвети и препоръки. И днес са непоклатимо точни някои от неговите съвети: „Когато нещо наченеш, силата си първо да притеглиш.” Или: „Ако много хортуваш, много погрешки струваш” Последната мисъл можем да срещнем по-късно в различни други езици: „Който много говори, винаги ще каже нещо, щото не трябва.” Или още: „Ако излъжеш един път, не та вяруват втори път.”

Петър Берон е измежду малцината български будители, които макар и да поддържат връзки с българските революционери от онова време, като с Георги Раковски например, не вземат пряко участие в революционните борби, както и в борбите за църковна независимост. С цялата своя научна дейност обаче той достига до европейско признание


Други реферати:
Проектиране на компютърна информационна система в застрахователно дружество Армеец
Организация и управление на знания
Реализация на програма за визуализация на пространствени обекти
Програма за нуждите на хотел
Проектиране на компютърна мрежа за производствено предприятие


Изтегли рефератаПроектиране на компютърна мрежа за производствено предприятие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия