Черно море

Черно мореПонеже Черно море е вътрешноконтинентално, изорирано е от Световния океан и в него се вливат много реки, солеността му е ниска.

Най- плиткият профил на Черно море е 35 m ( Босфора), а най- дълбокият - 2500 m .

Долното Босфорско течение внася солена вода в Черно море. Това влияе много на прибосфорната фауна. Изпарението също води до увеличаване на солеността, но солите се концентрират в повърхностния слой. В дълбочина е измерена соленост 22,5 % о ( Азовско море). Тези два вида солености се определят от горното и долното Босфорски течения.

Причините за ниската соленост на Черно море са :

1.Босфора – много малка връзка със Средиземно море

2. Огромния водосбор на морето отнесен към единица обем (най-голям спрямо площа и обема на морето)

3.Епипелагиал - единствената обитавана част от висшите животни.

В резултат на разслояването има уникална фауна . Липсват цели групи- бодлокожи , типични водни звезди и други. Срещат се два вида бодливи акули.

Н2S се намира под пикноклина, а над него се разполагат по- сладките води .


Хидрологически особености на Черно море


Има две антициклонални течения в Черно море. От най- голямо значение е Дяволско течение – част от западното антициклонално течение, вървящо от север на юг(Румъния към Турция и по – разлято към Маслен нос) и носещо много замърсители в Черно море. Средната му скорост е от 3-5 кm / h, но може да достигне и до 7-8 кm / h. Теченията на юг от Кариакра са квазистационарни ( сменят посоката си през различните сезони). Диаметъра на тези течения е от 20 до 30 кm .

Чрез сателитни снимки на базата на температурата съдим за вида и посоката на теченията.За еутрофикацията и замърсяването имат значение хоризонталните течения.

Северозападните ветрове, особено по високите брегове ( повечето северни брегове) изтласкват повърхностния слой топли води навътре в морето. От придънните слоеве се изнасят води, богати на биогенни елементи ( апуелинг). Морето се отдръпва малко( колкото са минималните и максималните отливи).При източни и югоизточни ветрове се наблюдава обратното явление. Изтласкват се топли води към брега. Нивото но водата леко се покачва, размесват се литоралните води, наблюдават се вълни.


Биогени

По отношение на еутрофикацията и биогените има 3 периода :

  • Девствен –Водите са все още чисти (до 60 – те години) .

  • Поява на първи признаци от еутрофикацията ( до 90- те г.).

  • Период на интензивна еутрофикация ( 90- те г. до сега).


В периода 1980 –1985 г. товара от биогени и разтровени органични вещества в северозападната част на Черно море, идващ от Днепър и Днестър, е нарастнал десет пъти. Количеството на NO3 и NO2 намалява в посока от север на юг и от запад на изток. Наблюдават се и сезонни изменения и вертикално разпределение на биогените. Количеството на NO3 се определя от вертикалните течения и от втока на реките. През пролетта и лятото намалява, а максимум се достига през зимата. По крайбрежието концентрацията им е 6,5 μgl , по- навътре - 5 μgl .

Наличието на NH 4+ е признак за органично замърсяване. В морето, поради големият воден слой това не е така.


Други реферати:
Политическа зима-Христо Ботев
По жицата-символи, пространство и времеви граници
Шибил-Анализ
Автобиографична лирика на Пейо Яворов
Атанас Далчев-Къщата


Изтегли рефератаАтанас Далчев-Къщата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия