Дългът към рода и дългът към сърцето и техният драматичен сблъсък в живота на Рамадан

Дългът към рода и дългът към сърцето и техният драматичен сблъсък в живота на Рамадан

Николай Хайтов е един от класиците на съвременната българска проза,който открива за литературата ни един магически свят-света на Родопа планина и на нейните горди,смели,романтични и честни хора.

„Диви разкази”е уникално художествено явление,чиито герои живеят далеч от цивилизацията,в сурови „мъжки времена” на жестоки и груби нрави,но откриват в себе си,макар понякога бавно и мъчително,любовта,човечността и доброто.Силни и непокорни,те се подчиняват само на един глас-гласа на собствената съвест и зова на сърцето.Подвластни на силни и противоречиви чувства,които направляват действията и постъпките им,Хайтовите герой могат да обичат силно и самопожертвоателно.Такъв е Рамадан от „Дервишово семе”-най вълнуващият,най-поетичният от „Диви разкази”.

В разказа „Дервишово семе”писателят разгръща най-често дискутираната тема в сборника-темата за любовта,поставена в контекста на родовите традиции и родовия морал.

Едни от причините за уникалността на разказа са неповторимостта на образа на героя Рамадан и заплетеният драматичен „възел” в неговата душа.

Светът на главния герой е раздвоен между дълга към рода и дълга към серцето,между любовта и омразата,стимулираща жажда за отмъщение.И ако Рамадан изпълнява семейнородовите задължения и пренася през времето”Дервишовото семе,то личностно значимото му съществуване протича не в дома,а извън него и душата му е на кръстопът-кръстопътя на любовта и омразата.Те са се сплели в драматичен „възел”-основен двигател на действието в творбата.Този „възел”,от една страна е метафора на конфликта между любовта и омразата,която ражда желанието за мъст.От друга страна,той изразява противоречието между личните копнежи и повелята на родовата традиция за запазване и продължаване на рода.

Разказвачът,главен герой на творбата,се саморазкрива чрез интимната изповед без назован адресат-вероятно срещнат непознат.Разказът на героя за собствената му съдба звучи искрено,неподправено.Той разголва душата си,излива болката си, трупана с години.Погледът му е насочен към раждането на любовта и омразата и конфликта между тях,който остава неразрешен ,отворен към бъдещето.

Светът,в който Рамадан се е родил и израстнал,е затворен и устойчив.Всичко в него е подредено и установено от векове.Така са живели прадедите му,дядо му,баща му.За тях е важен законът за продължаване и запазване на рода.Най-значимата ценност е Дервишовото семе-мъжкото начало,което трябва да продължи рода.


Други реферати:
Сравнителен анализ между Уникредит Булбанк АД и Първа Инвестиционна Банка АД
Проблеми при отчитане на финансовите разходи в търговските банки
Финансови коефициенти
Финансов контрол
Финансово счетоводство


Изтегли рефератаФинансово счетоводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия