Дървото на живота

Традиционен светоглед


Дървото на живота


Митологията се характеризира с отразяването на околния свят чрез изменение на неговите обичайни форми. Това изменение се характеризира с придаването на нови модифицирани форми,като те са причудливи и фантастични и създават една висша реалност,която обяснява всички първоформи и жизнени елементи на света.

Традиционните представи за космоса у българите до края на XIX век са многопластови.Те са имали разностранни тълкувания относно знаковия характер на някои образи и поверия. Централното място в митологията на всички народи заема космогонията.Тя има за цел да превърне хаоса в космос,в който няма хаотичност.

Световното дърво е семантично значимо,а спрямо християнската идея то е важен християнски символ.Световното дърво е познато под наименованията „дърво на живота“, „космично дърво“, „райско дърво“, „дърво на познанието“, „кръстно дърво“, „шаманско дърво“ и др. Световното дърво,което е олицетворение на космоса държи в равновесие вселената.Корените му са в земята,короната в небесния свод,а стволът свързва земята и небето.

Световното дърво в неговата космическа функция е присъщо на индоевропейската традиция,запазена в древноиндийското,славянското и германско поетично творчество.

Различните народи представят по различен начин световното дърво и неговите елементи в своята митология.Така например в скандинавския епос „Старата Еда“ Световното дърво Идграсил е ясен и на върха му е кацнал орел,корените му гризе драконът Нидхьог,по ствола му бяга катеричка,елени гризат клоните му,а под корените му има извор.В сръбска песен на върха на ябълково дърво сокол е свил гнездо,а в корените му лежи змия.

Ботаническият вид на световно дърво най-често е дъб,явор,кипарис.В короната на дървото обикновено са разположени птици(сокол,орел,славей),пчели,в корените му са поставени змии,лами или змейове,на клоните му плодове-ябълка,нар,а и скъпоценности.

Космическото дърво като модел на вселената организира нейното пространство.То е тричленно и тривърхо,което е отражение на тричленното деление на света. То определя посоките и маркира центъра на вселената.

За славяните дървото на живота е най-често дъб,макар понякога да бъде и явор.

Образът на дъб с орел е прототип на световното дърво.На свещен дъб с орел Зевс създава небето,земята и океана.Според шаманските вярвания в Сибир орелът-демиург е кацнал на дърво.Според българските предания,орелът е свил гнездо в короната на дъб и оттам се бори с градоносния облак-хала.

В различните митологии дървото е заменено от своите еквивалент-скала или стълб.Дървото не само дели света на хоризонтал,но то свързва и трите свята-подземен,земен и небесен.Същата функционална характеристика притежават дъгата,мълнията и змеят. В българската народна митология змията(респективно змея) често изпълнява ролята на медиатор,който свързва трита свята.

Дървото на света се явява класификатор ,свързващ трите сфери-живот-плодородие-смърт.

За праславянската традиция се предполага,че световното дърво е място,където почиват душите на мъртвите.Митологемата дърво-човешки двойник е често срещана във фолклора и митологията.Срещан мотив е двойка разделени влюбени в дървета-момъкът е явор,момата-ела; дърво,под което лежи болен юнак не зеленее.Това са изрази на древни мирогледни представи.Човекът и дървото са изоморфни.Човекът е микрокосмосът,малък модел на световното дърво,а дървото е макрокосмос-уголемен


Други реферати:
Стратегическият мениджмънт-същност, поява и развитие. Дефиниции и място на стратегическия мениджмънт
Зараждане на управленската наука
Взаимовръзката между контролинг и планиране
Тютюневи изделия
Същност на мотивацията за труд на персонала


Изтегли рефератаСъщност на мотивацията за труд на персонала - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия