Електронни телефонни апарати

ЕЛЕКТРОННИ ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ – ЦИФРОВА ИНТЕГРАЛНА СХЕМА ЗА НОМЕРОНАБИРАНЕ И ЛИНЕЙНА ИНТЕГРАЛНА СХЕМА ЗА БЕЗТРАНСФОРМАТОРНА РАЗГОВОРНА ЧАСТ


1. Увод. Съвременните комутационни системи работят както с импулсно, така и с честотно номеронабиране. Това накара фирмите производители да се ориентират към разработването на телефонни апарати с импулсно и честотно номеронабиране. Произвежданите у нас телефонни апарати от фамилията SP (SP100, SP 100B, SP100T, SP100H, SP200S, SP200H, SP300, SP500) отговарят на изискванията на МККТТ, предявявани към този вид апарати. Имат модерен дизайн и функционално оформление. Изработени са от висококачествена пластмаса. Притежават възможност за монтиране на маса и за окачване на стена.

2. Функционални възможности и електрически параметри на електронните телефонни апарати.

Функционални възможности на апарата. На фиг. 1 е показан външният вид на телефонния апарат SP100 (без микротелефонна гарнитура). Апаратът притежава превключватели за избиране на импулсен или честотен начин на номеронабиране и за регулиране на силата на повиквателния сигнал. Бутоните с цифри се използват за непосредствено номеронабиране. Бутон RDL е за автоматично повторение на последния набран номер. Бутоните FLASH, * и се използват за въвеждане на допълнителни услуги, които се предлагат от цифровите комутационни системи. Например „Конферентна връзка с трима участници" се реализира по следния начин. След вдигане на микротелефонната гарнитура от първия участник и получаване на сигнал „централа" той набира номера на втория участник. След като той се обади и бъде предупреден за предстоящия конферентен разговор, се задейства бутон FLASH. От централата се получава специален сигнал. Набира се номерът на третия участник. След неговото обаждане се задейства отново FLASH и след него бутона с цифра 3.

Фиг. 1. Външен вид на автоматичен

телефонен апарат тип SP 100 (без микро-

телефонна гарнитура)

Осъществена е конферентна връзка между тримата абонати. Ако след FLASH се задейства бутон 2, се осъществява последователна връзка между тримата абонати, което означава, че докато говорят двама от абонатите, третият се игнорира от разговора. Отхвърляне на текущия разговор се осъществява с последователно


Други реферати:
Сегментиране на пазара. Същност, цели и етапи на сегментиране. Сегментиране на пазара на вина в България
Сравнителен анализ на добрите практики и системи за повишаване на знанията и усъвършенстване на уменията
Маркетингов анализ на фирма Аквамат 2000
Анализ и диагностика на външната и вътрешната среда
SWOT анализ на Дания


Изтегли рефератаSWOT анализ на Дания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия