Електронни телефонни апарати

автоматична пауза при работа с учрежденска централа. SP 100Т имат течнокристален дисплей и вграден програмируем телетаксьор за таксуващи сигнали с честота 16 kHz. SP 100H имат лампа за индикация на входящите повиквания. SP 200S притежават 10 допълнителни бутона за директно набиране на предварително запаметени номера. SP 200H обединяват функциите на SP 100H и SP 200S. SP 300 са многофункционални високоговорещи телефонни апарати с течнокристален дисплей и възможности за номеронабиране при поставена микротелефонна гарнитура, регулиране на нивото на сигнала от високоговорителя, музикален сигнал при задържане на линията, 20-кратно автоматично повторение на номеронабирането при зает викан абонат, автоматично набиране на 5 номера.


10Други реферати:
Анализ на анкета
Проектиране заварени на съдове под налягане
Анализ на социална кампания-убий скоростта, спаси дете-кампания на радио FM+
Проектиране на вибрационо бункерно захранващо устройство ВБЗУ
Емигрантски и имигрантски мрежи


Изтегли рефератаЕмигрантски и имигрантски мрежи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия