Електронни телефонни апарати

Схемата за ограничаване и защита съдържа диоден мост, изграден от D1, D2, D3 и D4, варистори VDR1 и VDR2, ценеров диод D5 и кондензатор С12. Диодният мост има за задача да осигури захранване на елементите на апарата независимо от полярността на подаденото по линията напрежение. Диодите D1, D2, D3 и D4 трябва да имат високо обратно пробивно напрежение, защото при импулсното номеронабиране вследствие на индуктивностите, включени на другия край на абонатната линия, се получават свръхнапрежения. Варисторът VDR2 130 V, включен между „а" и „b" проводници, предпазва апарата от опасни напрежения. Той сработва в интервала от 8 до 20 s след получаване на високото напрежение. Варисторът VDR1 60 V предпазва разговорната схема след вдигане на микротелефонната гарнитура от опасни напрежения. Ценеровият диод D5 осигурява необходимото стабилизирано захранващо напрежение 9,1 V. С12 е филтриращ кондензатор.

Разговорната схема с управление на захранването U2 е изпълнена с интегрална схема ТЕА1067 (фиг. 5). Тя изпълнява функциите на линеен интерфейс, управлява захранващите напрежения, усилва приеманите и предаваните сигнали, извършва

Фиг. 4. Структурна схема на сигнално устройство U1 (LS1240A)

автоматично регулиране на усилването, блокира микрофонния предусилвател при честотно номеронабиране, осъществява превключване между номеронабиране и разговор, намалява местния ефект. Интегралната схема ТЕА1067 получава захранващо напрежение от телефонната централа. Положителният полюс на захранващия източник (фиг. 3) е свързан към извод 1 (LN) на ТЕА1067, а отрицателният полюc - към извод 10 (VЕЕ). Интегралната схема формира собствено

Фиг. 5. Структурна схема на разговорно устройство U2 (ТЕА1067)


Други реферати:
Агробизнес център-гр.Карнобат
Сегментиране на пазара. Същност, цели и етапи на сегментиране. Сегментиране на пазара на вина в България
Сравнителен анализ на добрите практики и системи за повишаване на знанията и усъвършенстване на уменията
Маркетингов анализ на фирма Аквамат 2000
Анализ и диагностика на външната и вътрешната среда


Изтегли рефератаАнализ и диагностика на външната и вътрешната среда - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия