Електронни телефонни апарати

При разговор сигналът от микрофона М, който е свързан между клеми 1 и 4 на куплунг КЗ (фиг. 3), през разделителните кондензатори С11 и С14 се подава на изводи 7 и 8 (МIС- и MIC+) на интегралната схема U2. Усиленият от усилвателите на предавателния тракт на интегралната схема сигнал постъпва на изводи 1 (LN) и 18 (SLPE), които са включени в единия диагонал на моста на противоместната схема. Противоместната схема е реализирана с интегралната схема ТЕА1067 и външните елементи, които са показани на. фиг. 9. Означенията на елементите са в съответствие с принципната схема от фиг. 3. Със Z1 е означено пълното съпротивление на абонатната линия, а със Zbal - балансното съпротивление, съставено от резисторите R6 и R7 и кондензатора С6.

Hz - по-голям от 25 k; утечен ток 20 А; защита от пренапрежение - до 1500 V; работен температурен обхват от минус 10 до плюс 50 0С.

Телефонните апарати SP 100B притежават освен функциите на SP 100 още възможност за изключване на микрофона (с бутон MUTE) и за въвеждане на


Други реферати:
Автоматизация на счетоводството
Автоматизиране дейността на малка мебелна фирма.
Автоматизиране на дейност.
Автоматизирано работно място за предпечатна подготовка на полиграфическо издание
Автоматична систем в MatLab


Изтегли рефератаАвтоматична систем в MatLab - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия