Елементи на HTML

Упражнение I - HTML

Елементи на HTML

HTML документ е текстов файл, съдържащ:

  • Обикновен текст;

  • Команди (тагове);

  • Атрибути;

Когато се разглежда кода на HTML-страницата се вижда, че командите на езика лесно се различават от обикновения текст – разликата се състои в това, че всички команди на HTML са затворени в ъглови скоби: < и >. Обиковения текст е разположен в пространството между командите.

Повечето команди в HTML притежават различен брой атрибути. На повечето атрибути се задават някакви стойности.

<команда атрибут = "стойност" атрибут = "стойност" ...>

Kомандите на езика почти във всички случаи са обединени по двойки - една начална и една крайна команди, като началната команда задава началото на някакъв ефект и е затворена между скобите < и >, а крайната команда задава край на ефекта, предизвикан от началната команда и представлява същата дума, изписана също между скобите < и >, но с наклонена надясно черта отпред: /.

Например, началото на един HTML-документ е командата

<html>,

А края на HTML-документа е командата

</html>.


В езика HTML командите се наричат "тагове". Таговете могат да се задават с малки или с големи букви или с малки и големи едновременно.


Работна среда за създаване на HTML-документ

За да създадете HTML-страница ви е нужен текстов редактор(напр.Notepad).

След като отворите Notepad напишете в него следното:

<html>University of Rousse-IIT</html>

Запазете файла като index.html, след което може да я отворите с браузър.


Таг за коментар

<!-- Тук може да се напише коментар, който няма да повлияе на HTML-документа -->


Структура на HTML-документ и правила за влагане на тагове


<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Тук се разполага заглавна информация</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Тук се разполага тялото на документа

</BODY>

</HTML>Други реферати:
Анализ на произведение на изобразителното изкуство
Анализ на историческата личност Сталин
Анализ на Български възрожденски дейци
Американските президенти в периода 1945-1974
Oбществено-икономическо развитие на югоизточните балкански славяни


Изтегли рефератаOбществено-икономическо развитие на югоизточните балкански славяни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия