ест SAT-Math-тест по математика

DIAGNOSTIC SAT

SECTION 5

Time – 15 minutes

10 Questions


Pages: 31-32


1.
 1. In the figure above, ABCD is a rectangle, )2. The statement implies that all of the following equations are correct EXCEPT


e) All of the above statements are correct.


 1. If the sum of a-2, a, a+2 and a+4 is 0, then a=?)
3. If the area of a square is 12q what is its area?) 1. If and written in terms of w is )

7 . Which of the following statements is/are necessarily true?


If is an even number, then is an even number.

 • If is an even number, then is an even number.

 • If is an odd number, then is an even number.


 • І only

  ІІ only

  І and ІІ only

  І and ІІІ only

  ІІ and ІІІ only


  1. If , then

  8.


  1. If and , then


  5 only

 • 5 only

 • 5 or – 5

 • 5 or 10

 • 10 or – 10
 • Други реферати:
  Константин Стоилов управление
  Народната демокрация
  История на архитектурата
  История
  Икономическо развитие на България от Балканските войни до края на Втората световна война (помощни материали)


  Изтегли реферата  Икономическо развитие на България от Балканските войни до края на Втората световна война (помощни материали) - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия