ест SAT-Math-тест по математика

DIAGNOSTIC SAT

SECTION 5

Time – 15 minutes

10 Questions


Pages: 31-32


1.
 1. In the figure above, ABCD is a rectangle, )2. The statement implies that all of the following equations are correct EXCEPT


e) All of the above statements are correct.


 1. If the sum of a-2, a, a+2 and a+4 is 0, then a=?)
3. If the area of a square is 12q what is its area?) 1. If and written in terms of w is )

7 . Which of the following statements is/are necessarily true?


If is an even number, then is an even number.

 • If is an even number, then is an even number.

 • If is an odd number, then is an even number.


 • І only

  ІІ only

  І and ІІ only

  І and ІІІ only

  ІІ and ІІІ only


  1. If , then

  8.


  1. If and , then


  5 only

 • 5 only

 • 5 or – 5

 • 5 or 10

 • 10 or – 10
 • Други реферати:
  Класифициране на литературата от 8 отдел езикознание
  Класифициране на литература от 9 отдел
  Grammar-Граматика на Английски
  Език и реч
  Историческите връзки на българския език с руския език


  Изтегли реферата  Историческите връзки на българския език с руския език - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия