Етичен кодекс

семейство е клетка на потреблението,а не на производството,съчетана с относително слаба система на родство.Всяко общество поставя родството,икономическата система,брака и домашната група в специфична подредбаа,която му придава неговия своеобразен и уникален характер.Като изхойда от тази гледна точка,американския етнолог Мърдок прави сравнителен анализ на стотици общества по цял свят и така показва невъобразяемото разнообразие на възможни решения.

Семейството като социокултурна структура със специфични функции и механизми за влияние върху човека и обществото е сравнително устойчива социална среда,в която човек търси и намира подкрепа,сигурност и стабилност,и в този смисъл е относително инертно към промяна.

11Други реферати:
Методите на обучение като възможност за повишаване ефективността на ранното чуждоезиково обучение по немски език
Митология и изкуство
Модели на възпитание и ценности на арменското семейство в град Бургас
Моделът на семейните взаимоотношения като фактор във формирането представите на пет - шестгодишните деца за семейството
Мотивацията - фактор за успешно усвояване на немски език в пети клас


Изтегли рефератаМотивацията - фактор за успешно усвояване на немски език в пети клас - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия