Езикът за програмиране С++

  1. Седмица

Тема на упражнението: Езикът за програмиране С++

Задача 1. Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter”.

#include <iostream.h>

void main()

{

cout << "Hello Peter";

}

Задача 2. Да се напише програма, която извежда на екрана думите „ Hello Ivan и на следващ ред How are you?”

#include <iostream.h>

void main()

{

cout << "Hello Ivan"<<”n”;

cout << "How are you?"<<”n”;

}

Задача 3. Програма, която демонстрира оператора goto.

#include <iostream.h>

void main()

{

cout << "Hello Ivan"<<”n”;

goto ss;

cout << "How are you?"<<”n”;

ss:

}


  1. Седмица

Тема на упражнението: Система от типове в С++


Задача 1. Да се напише програма, в която се декларира целочислена променлива с име А инициализира се А със стойност 2 и се извежда на екрана стойността на А.

#include <iostream.h>


Други реферати:
Представяне на Оpnet
Изследване на усилвателни стъпала по схема с ОЕ(общ емитер) и с ОС(общ сорс) за средни честоти и в честотна област
Стандарти за кодиране на информация
Автогенериращи мултивибратори с ТТЛ елементи
Винтов крик с храпов механизъм


Изтегли реферата



Винтов крик с храпов механизъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия