FoxPro Отчети

  1. Въведение

Отчетите във Visual FoxPro се дефинират и получават от техните макети. Те се съхраняват във файлове с разширение FRX и се създават по няколко начина: от страницата Document на Project Manager чрез Report Wizard или чрез конструктори като Report и Quick Report и в командния прозорец. Отчетите се състоят от източник на данни, който могат да бъдат таблици, изгледи и запитвания, и оформление, което определя начина по който данните ще бъдат изведени. Изгледите и запитванияна могат да филтрират, подреждат и групират данни по най-различни начини в зависимост от това какво се изисква да бъде показано в отчета. Конструкторите Report и Quick Report се използват за бързо прототипиране на отчет; избира се бутона New(от страницата Document на Project Manager) и от появилия се прозорец се избира New Report, докато при Report Wizard на няколко стъпки се избира таблица, източник на данни, ориентация на отчета(по колони или по редове), избор на полета и включване на надписи. На стъпка 1 от падащия лист се избира нужната база данни и след това коя таблица управлява отчета и кои полета от нея трябва да се появят в него. Стъпка 2 позволява да се избере по какъв начин да бъдат групирани записите, като FoxPro автоматично се грижи за сортирането им като добавя списък в таблицата на основата на групирането, което потребителят е задал. На стъпка 3 се определя оформлението на отчета като FoxPro предоставя за това пет различни избора: Executive, Ledger, Presentation, Banded и Casual. Стъпка 4 предоставя три различни възможностти. Първата е избор на колони, втората е оформление на полетата(по колони или по редове) и третата е как да бъдет ориентиран отчета спрямо режима за отпечатване – портрет или пейзаж. Стъпка 5 определя по какъв начин да бъдат подредени записите – по възходящ или по низходящ ред. На последната стъпка 6 се избира име на отчета, както и да се направи предварителен прегдет преди да бъде завършен.


  1. Структура на отчет

След като отчетът е вече готов той може да се променя чрез дизайнера на отчети. За целта от от страницата Document на Project Manager се избира нужният отчет и се натиска бутона Modify, който отваря дизайнера на отчети. Отчетът се състои от няколко различни части, наречени области, които съдържат надписи, полета, ленти, променливи и изрази. Типовете области на отчета са: title, page header, column header, group header, detail, group footer, column footer, page footer и summary, като


Други реферати:
Безжични локални мрежи
Дървовидни структури
Диференциални уравнения
Видове езикови процесори
Signalling and IP Networks


Изтегли рефератаSignalling and IP Networks - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия