Глобализация и корпоративен PR

Изградената корпоративна идентичност в процеса на PR-кампанията се внася в публичното пространство. Нейното предназначение е да моделира ценностни ориентации, отношения, становища и перспективи на корпорацията в чувствата, мислите и поведението на целевите публики. Пиармена трябва така добре да познава и разбира публиката, че да е в състояние да се постави на нейното място.


Една PR-програма за изграждане на корпоративен имидж е ефективна, когато е щателно обмислена, основана е на точна и пълна диагностика на всички фактори, които влияят върху процеса на реализацията й, достигната е висока концентрация на необходимите ресурси и се реализира съобразно научните принципи на PR.

Успехът в изграждането на корпоративен имидж зависи в голяма степен от прилагането на диференциран подход на пиармена към различните публики и групите в тях. Ефективното при една група хора е не резултатно при друга група. Само професионално подготвената PR-кампания може да осигури желаните резултати. Още преди да реализира старта й пиармена моделира до какво ще доведе тя, в зависимост от поставените пред него цели.

Позиционирането на една корпорация съвсем не е лесен процес – PR не може умозрително да създаде в съзнанието на публиката желания образ на корпорацията. Пиарменът е намерил в подготвителния етап на своята програма изчерпателни отговори на въпроси.

PR-дейността за изграждане на корпоративен имидж ще е ефективна, ако се основава на редица принципи: принцип на подкрепящата реалност – имиджът трябва да се поддържа от реалността, за да бъде действен; принцип на водещата роля на публиката – ако се възприеме езика на публиката и се опре непосредствено на нейните интереси, имиджът ще има успех; принцип за сегментиране на преимуществата на корпорацията – поставянето на акцент върху предимствата вместо обикновеното характеризиране на корпорацията; принцип на реалистичните очаквания – публиката ще бъде спечелена, ако се сбъднат нейните предварителни очаквания; принцип на системността – постоянството в реализацията на една PR-програма; принцип на съгласуваността /координираността/ - освен да са определени основните компоненти на корпоративния имидж, но и стратегията на реализацията, включваща поддържане и усилване на всеки конкретен компонент; принцип на перспективността – корпоративния имидж трябва да е перспективен; принцип на конкурентното преимущество – предполага мобилност, гъвкавост и разумни компромиси в PR-реализацията; принцип на иновацията – идеи и нововъдения, плод на творческото въображение на PR-професионалисти; принцип на контраста – силата на образа нараства, когато публиката има възможност да сравни предлаганите й характеристики с вече демонстрирани от други корпорации; принцип на разумната достатъчност – чувството за мярка на пиармена; принцип на понятността – предлаганият корпоративен имидж следва да е разбираем от целевите публики; принцип на постоянството – повторяемостта е важно изискване за постигането на успех в изграждането на корпоративния имидж; принцип на нарастващото разнообразие – пиарменът следва да разнообразява своите техники, да бъде интересен за публиката; принцип на персонификацията – публиката реагира на човешките измерения на всяка организация.

Факторите, които са извън корпорацията, но оказват влияние върху дейността й са конкуренция, данъчна система, равнище на развитие на масмедии, характеристики на целеви публики, активност на обществени организации и др.

Какво следва да получи корпорацията в резултат на изпълнението на PR-програмата?

- налагане в публичното пространство на нейния корпоративен имидж;

- повишаване на конкурентноспособността й;


Други реферати:
Исторически предпоставки за появата и развитието на туризма
Икономика на туризма
Поява и развитие на международния туризъм в България
Конкуренция и конкурентност на хотелиерският продукт
Пищови по маркетинг и реклама в туризма


Изтегли рефератаПищови по маркетинг и реклама в туризма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия