Глобализация и корпоративен PR

Подготовката за кризисна ситуация се базира на следните три предпоставки:
 • съгласувана политика на корпорацията в условия на кризисна ситуация;

 • проверени средства за комуникация и оборудване;

 • група отговорни сътрудници, които в случай на извънредно произшествие ще излязат от името на корпорацията.

Фазите на управление на кризи чрез PR-технологията са:

 • предкризисно планиране;

 • селективно идентифициране на проблем;

 • разкриване на силните и слабите места на корпорацията;

 • доминираща роля на външната среда;

 • ориентация на извличане на полза от проблемите;

 • действия за разрешаване на проблемите;

 • подкрепа от корпоративното ръководство.

Предварителната подготвена антикризисна програма, позволява на ръководството на корпорацията да действа своевременно, логично и целенасочено за неутрализиране на последиците, които биха й нанесли сериозни щети.

Разработването на антикризисната програма започва едва след като е съществена идентификацията на възможните кризи, в които би могла да се окаже корпорацията, а също така са осъзнати и причините за евентуалното им възникване, както и последиците от ескалацията им за корпорацията.

Антикризисната програма следва да отговаря на някои основни изисквания, като:

 • професионализъм;

 • прозрачност;

 • реалистичност;

 • гъвкавост и мобилност.

Правилно конструираната медийна политика е най-важното за овладяването на една кризисна ситуация. Професионално организираната комуникация с масмедиите, когато възникне криза, е доказателство за грижата на корпорацията за своята публика.

Добре разработената антикризисна PR-програма придобива критично за корпорацията значение. Наличието на професионално конструирана PR-програма за кризисна ситуация е още един ресурс по пътя към максимализиране на печалбите на корпорацията.

Връзките с обществеността – вид професионална комуникационна дейност са вече актуални за България. Тяхната същност, начин на използване също изисква специално внимание. Комуникацията между хората обхваща множество елементи, всеки един има своето място в процеса на нейното осъществяване.

- 9 -Други реферати:
Термодинамика
Вертикално планиране на спортна площадка
Инженерногеоложка характеристика на район
Земетресения - характеристика. Сеизмични райони и зони в България
Тахиметрична снимка с тотална станция


Изтегли рефератаТахиметрична снимка с тотална станция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия