Греховността в Стария Завет
Грехът, неговите първопричини и последствия са сред вечните теми, които вълнуват човешкия ум.Темата е твърде обширна, за да бъде разглеждана в цялост, затова отделни аспекти от нея са били разглеждани както в различни литературни произведения, в разработки и анализи, така и в киното и музиката.Грехът винаги е занимавал човека, именно защото е станал неизменна част от неговото битие и защото през цялата човешка история нарушаването на общоприетите правила е ставало причина за множество важни събития.Съдбите на цели общества, народи и вярвания са били променяни заради нарушаването на неписаните и писани правила.

За да може да разберем греха и греховността по-добре, трябва да се върнем много назад във времето, за да видим как е изглеждал тогава греха, какво се е разбирало под „грях” и доколкото тогавашното грехопадение се доближава до това, което ние днес наричаме така.Затова и целта на настоящата курсова работа ще бъде разглеждане на някой от най-известните в Стария Завет случаи на греховност спрямо тогавашните норми, ценостти и спрямо Божията воля.Учудващо е колко много от случаите на грехопадение , описани в Библията, са валидни със същата сила и до днес, макар и да са претърпели чувствителни промени.Има обаче и разлики-ако за съвременниците на Мойсей, Авраам и Йосиф тежкия грях се е изразявал в едно, то той днес в някой случаи се разбира под друго.Именно тази разлика прави толкова интересно разглеждането на греховността в Стария Завет-не може да се сложи знак за равенство между греха тогава и греха днес.Догмите на християнството са се запазили почти непокътнати през вековете заради гъвкавостта им спрямо обществените и културни процеси и така са успели да ни предадат своите изначални закони, правила и норми.Днешният християнин съзнава това, но самото


Други реферати:
Семейство и възпитание
Проблемността в процеса на обучение
Събрано от природата
Система на глаголните времена
Форми за изпитване и оценяване


Изтегли рефератаФорми за изпитване и оценяване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия