IP телефония

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

Катедра "Компютърни системи и технологии"

КУРСОВ ПРОЕКТ

по

Компютърни мрежи

Тема: IP Телефония

Студент:

фак.№
Задал:

/ ст.ас. Делян Генков/
Други реферати:
Лидер на промяната (или новият лидер)
Мениджмънт на проекти
Лидерство и ръководство
Информационен риск
Инвестиции и иновации


Изтегли рефератаИнвестиции и иновации - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия