Историографски възгледи на Петър МутафчиевСредно Общообразователно училище

„Никола Йонков Вапцаров”Р е ф е р а т

по

История и цивилизация

На тема:

Историографски възгледи

на Петър Мутафчиев


Други реферати:
Прогнозирането и планирането в развитието на икономическите системи
Лекции по Бизнес планиране и контрoл
Лекции по прогнозиране и планиране при Горанова
Планиране и прогнозиране-Същност на системата. Системен подход
Eвропейски институции и актове на ЕС


Изтегли рефератаEвропейски институции и актове на ЕС - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия