Изпит по математика

Тракийски университет – Стара Загора

Тест по математика, 11 юли 2008 г.

С червен цвят са показани правилните отговори

1. Дадено е, че a b c 1 и a b c 1 2 2 2 . Изразът ab bc ca е равен на :

А) 4 ;

Б) 7 ;

В) 0 ;

Г) 1 ;

Д) 22 .

2. Изразът

3 3 4 4 9 . 81 8 . 32 e равен на :

А) 342 ;

Б) 31 ;

В) 13 ;

Г) 26 ;

Д) 2000 .

3. Изразът a b c

a b c

2 6

4 −5 2

е равен на :

А)

3 11 2 a b c ;

Б) a b c 2 −11

В)

5 (abc) ;

Г) a bc ;

Д)

1 3 2a bc −

.

4. Дадена е системата 2x y 8

2x ay 1





, където а е реален параметър.

При коя стойност на параметъра а системата няма решение?

А) –1 ;

Б) 2 ;

В) 11 ;

Г) 1 ;

Д) –2 .

5. Сумата от квадратите на решенията на уравнението x 5 1 −

е :

А) 52 ;

Б) 17 ;

В) 2008 ;

Г) 133 ;

Д) 19 .

6. Изразът (x 2)(x 1)(x −1)(x −2) е равен на :

А) x 2x 7 3 ;

Б) (x 4)(x 1) 4 ;

В) (x −3)(x −1) ;


Други реферати:
Азотен оксид
Българската народност през Средновековието-именуването
Български национален костюм
Pиер Aбелар и кулминацията на късната логика
Национални празници


Изтегли рефератаНационални празници - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия