Изпитване материали на опънШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
КАТЕДРА: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА
ПРОТОКОЛ № 1
по дисциплина МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТЕМА: ИЗПИТВАНЕ МАТЕРИАЛИ НА ОПЪН
ИЗГОТВИЛА: Цветлена Тодорова Лефтерова

Първи курс Фак. N 0131

ШУМЕН

2012


Други реферати:
Сходства и различия в теориите на Пиаже и Виготски
Сравнителен психологически анализ между телевизионните предавания Мюзик айдъл и Пей с мен
Управленския стил като себеизразяване
Оценка и план за психологическа работа по случай на дете в контекста на училищната система
Психология на творчеството


Изтегли рефератаПсихология на творчеството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия