клас птици

Шуменски университет

Епископ Константин Преславски

Факултет по Природни Науки

РЕФЕРАТ по Зоология на гръбначни животни

ТЕМА: Екологични особености на Клас Птици

Aves

Изготвил:

Бедиха Галиб Реджеб

Специалност: География и биология


Други реферати:
Отговори на въпроси върху Илиада
Цветарка-Христо Смирненски (анализ)
Потомка на Елисавета Багряна
Човекът и неговият свят според разказа През чумавото (Й. Йовков)
Прозата на Ботев


Изтегли рефератаПрозата на Ботев - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия