клас птици

Шуменски университет

Епископ Константин Преславски

Факултет по Природни Науки

РЕФЕРАТ по Зоология на гръбначни животни

ТЕМА: Екологични особености на Клас Птици

Aves

Изготвил:

Бедиха Галиб Реджеб

Специалност: География и биология


Други реферати:
Елементи и функции на организационната култура
Елементи на пазара – търсене и предлагане. Потребности, блага и полезност
Емитиране на корпоративни ценни книжа
Епохални и базисни иновации
Етапи на банковото кредитиране


Изтегли рефератаЕтапи на банковото кредитиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия