Количествена характеристика на пазарното поведение

МИКРОИКОНОМИКА

ТЕМА №2

Количествена характеристика на пазарното поведение.

Ценова, доходна и кръстосана еластичност на търсенето.

Ценова еластичност на предлагането - фактори, измерване, типове и практическо приложение.Ценова еластичност на търсенето

Еластичността на търсенето спрямо цената е процентното изменение на търсеното количество от дадена стока, предизвикано от изменението на нейната цена с 1%.В зависимост от стойността на коефициента на еластичност се определят следните видове ценова еластичност на търсенето:

Ет/ц = 0 - съвършена нееластичност на търсенето спрямо цената

0 Ет/ц 1 - нееластично търсене (стоки от І-ва необх.:храни,

лекарства)

Ет/ц = 1 - нормално (единично) еластично търсене

Ет/ц 1 - еластично търсене

Ет/ц = - съвършено еластично търсене.


Вертикално разположената линия

на търсене се характеризира със

съвършена нееластичност, защото

коефициента е = 0, т.е. търсеното

количество остава постоянна величина,

независимо от изменението на цената.


Когато търсенето се характеризира с хоризонтално разположена линия, то е

съвършено еластично и неговият коефициент е =


Еластичност на търсенето спрямо доходите

Еластичността на търсенето спрямо дохода е процентното изменение на търсеното количество от дадена стока, предизвикано от изменението на дохода с 1%.Еластичността на търсенето спрямо дохода има различни стойности, в зависимост от вида на стоките:

а) нормалните стоки се характеризират с положителна стойност на коефициента, защото тяхното търсене се променя пропорционално на изменението на дохода. Когато последният нараства , тяхното търсене също нараства и обратно.

б) малоценните стоки се характеризират с отрицателна стойност на коефициента, защото при нарастване на доходите, тяхното търсене намалява.

в) стоките от І-ва необходимост се характеризират с нееластично търсене спрямо дохода.


Други реферати:
Симетрична и алтернативна група
Теория на матриците. Детерминанти
Основни алгоритми за растеризация
Пищов по висша математика 4-та част
КМУ определения


Изтегли рефератаКМУ определения - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия