Краезнание град Лясковец


ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”

Исторически факултет

катедра ГеографияРЕФЕРАТ

по Географско краезнание

на тема: Лясковец- малкото кокетно градчеВ.Търново
Други реферати:
Образователната система на Турция
Методи на работа с деца в риск
Личностна рефлексия
Манипулативни техники
Междукултурни различия в развитието


Изтегли рефератаМеждукултурни различия в развитието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия