Кратковременна и репродуктивна памет

Изследване по Експериментална психология:


Кратковременна и репродуктивна памет



УВОД

Преживяванията са непрекъснатия процес на възприемане и субективно отразяване на заобикалящата индивида среда и съпътстващ го през целия му живот.

Паметта се определя като способност на мозъка да приема, обработва и съхранява определено количество информация, която може да бъде възпроизведена в бъдеще.

Функции на паметта са мисленето, спомнянето, запаметяването и забравянето, които в своето единство оформят паметовата способност на всеки човек, тъй важна и нужна му за житейската реялизация.

В моето изследване ще се съсредоточа върху кратковременната - фиксационна и репродуктивна памет.






II. ИЗЛОЖЕНИЕ


Паметта най-общо представлява запазване/запомняне/ и актуализация/възпроизвеждане/ на собствения обит на човека. Тя е "призвана" да бъде своеобразно хранилище на опита, които се натрупва в резултат на познавателните усилия на личността. Паметта съдържа в себе си следите от отминали въздействия, получени при функционирането на усещанията и възприятията, на представата и въображението, както и на мисленето. След приключване функционирането на тези процеси получените образи и мисли се предоставят именно на паметта, която съхранява едновременността или последователността в тяхното пораждане, както ипродължителността на действие на дразнителя предизвикал


Други реферати:
Съдбата като песен-размисли върху Песен за човека
Основни мотиви и идеи в произведенията-Вяра, Писмо и Песен за човека от Никола Вапцаров
Вяра-Анализ на произведение
Зимни вечери на Христо Смирненски-лирически репортаж за тъжния живот на бедните хора
Спи езерото-Пенчо Славейков


Изтегли реферата



Спи езерото-Пенчо Славейков - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия