Лабораторни упражнения по информатика


ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

по

Информатика 1. Бройни системи /числа и аритметика/........................................................2

 2. Операционна система MS-DOS. Основни понятия.
  Команди за работа с директории................................................................6

 3. Команди за работа с файлове. Команди за работа с дискове.................11

 4. Текстов редактор Edit. Антивирусна защита...........................................16

 5. MS-WORD: Създаване, редактиране и съхраняване на документ.........20

 6. MS-WORD: Форматиране на документи..................................................25

 7. Оформяне на документи.............................................................................29

 8. Прекъсвания, постоянни заглавия, бележки под линия, режими на
  работа, структуриран текст, създаване на съдържание...........................33

 9. Форматиране чрез стилове. Макетни файлове (шаблони)......................37

 10. Работа с таблици. Диаграми.......................................................................41

 11. Редактор на математически формули. Графични обекти........................46

 12. Работа с няколко документа. Смесване и импортиране на файлове.
  Проверка на правописа. Печатане на документ.......................................50


Числа и аритметика

Бройната система е начин за представяне на произволно число като се използва съвкупност от цифри и други символи и правилата за тяхното записване. Бройните системи са непозиционни и позиционни.

При непозиционната бройна система за представянето на числата се използват неограничен брой цифри, като стойността на всяка цифра не зависи от мястото й в записа на числото. Такава е например римската бройна система, използвана за номериране.

Позиционната бройна система (ПБС) използва ограничен брой цифри за представяне на числата. Стойността на всяка цифра зависи от мястото й в записа на числото. Броят на цифрите, използвани за представяне на числата, се нарича основа на системата, означавана с p. Когато p=10 системата е десетична, p=2 системата е двоична, p=16 системата е шестнадесетична. Цифрите, с които се представят числата в p-ичната ПБС, са целите числа в интервала[0, p-1]. Когато основата на системата е по- голяма от 10, се въвеждат допълнителни символи. При шестнадесетичната ПБС са добавени още 6 букви- A,B,C,D,E,F. Когато те участват в записа на числото, се подразбира основа (16).


ПБС

Основа p

Използвани цифри за представяне на числата

Десетична

10

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Двоична

2

0,1

Шестнадесетична

16

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,А,B,C,D,E,F


Таблица

p =10

p =2

p =16p =10

p =2

p =16

0

0

09

1001

9

1

1

110

1010

A

2

10

211

1011

B

3

11

312

1100

C

4

100

413

1101

D

5

101

514

1110

E

6

110

615

1111

F

7

111

716

10000

10

8

1000

817

10001

11


В десетичната бройна система всяко число може да се представи по единствен начин във вид на полином по степените на 10, при което коефициентите на полинома са цели числа от интервала [0,9]. Например стойността на числото 234(10) се получава от:

234(10)=2.102 +3.101 +4.100


Други реферати:
Транспортно-спедиторска фирма-казус в областта на логистиката
Теория на международните отношения
Система. Системен Подход
Съвременни данъчни системи
Теорията на благосъстоянието


Изтегли рефератаТеорията на благосъстоянието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия