Литературния кръг „Звено”

СЪДЪРЖАНИЕУвод ............................................................................ стр.4I Глава


Атмосферата при сформиране на литературният кръг „Звено”……………. стр.
II Глава


Естетическата платформа на „Звено”................................................ стр.
III Глава


Новото модерно поколение от съзвездие символисти около „Звено”.................... стр.Заключение ................................................................................................... стр.


Библиография ............................................................................................... стр.


Други реферати:
Библиотеката като система
Библиотечни каталози
Възникване на националните библиотеки
Възникване на първите университетски библиотеки в света и у нас
Възникване на публичните (читалищните) библиотеки в България


Изтегли рефератаВъзникване на публичните (читалищните) библиотеки в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия