Лизингови сделки

5. Конкретен пример

За да бъде илюстрирано всичко казано дотук, ще бъде приведен конкретен пример за лизинг между българска фирма и посредническата PC Leasing LTD.

PC Leasing LTD предлага лизингова оферта, която съдържа следната по-важна информация: лизингова цена, встъпителна и месечни вноски, срок на лизинга.

Погасителният план посочва размера на месечните вноски и датите, на които те се дължат. Посочени са детайлно финансовите задължения на лизингополучателя: встъпителна вноска, вноски и такса, както и съответната остатъчна стойност.

За по - конкретна представа се предоставя примерна лизингова оферта за един компютър, където може да се види начина на калкулиране и разпределението на вноските в продължение на 12 месеца. Посочените цени са в евро.Доставна цена:

1 000,00


Лизингова цена:

1 095,00

Год.оскъпяване:

9,50%

Остатъчна стойност:

10,00

Срок на договора:

12


ОБЩО ПЪРВОНАЧАЛНО ПЛАЩАНЕ

Встъпителна вноска:

30%

Встъпителна вноска:

300,00

Такса за обслужване:

10,95

Месечна вноска:

65,42

 

376,4

Таблица 2Дата на падеж

Сума

ДДС

ОБЩО

2

31.1.2004

54,51

10,90

65,42

3

02.3.2004

54,51

10,90

65,42

4

02.4.2004

54,51

10,90

65,42

5

02.5.2004

54,51

10,90

65,42

6

02.6.2004

54,51

10,90

65,42

7

02.7.2004

54,51

10,90

65,42

8

02.8.2004

54,51

10,90

65,42

9

02.9.2004

54,51

10,90

65,42

10

02.10.2004

54,51

10,90

65,42

11

02.11.2004

54,51

10,90

65,42

12

02.12.2004

54,51

10,90

65,42

Остатъчна стойност:

02.1.2005

8,33

1,67

10,00


ОБЩО

607,99

121,60

729,58

Таблица 3.

За да се гарантира качеството на техниката, компютрите се внасят от Германия, където фирмата има представителство.

Пълният цикъл може да се представи по следния начин: таблица 4


Други реферати:
Годишно счетоводно приключване в бюджетното предприятие
Методи на вътрешнофирмено и междуфирмено ценообразуване
Годишно счетоводно приключване. Междинни и годишни финансови отчети
Обща характеристика на разходите и задачи на счетоводството
Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет-същност, съдържание и предназначение


Изтегли рефератаГодишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет-същност, съдържание и предназначение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия