Лозарство

1.Предмет и задачи на лозарството

Лозарската наука спада към приложните науки.Тя изучава биологията на лозата и така

Тя разработва методи и начини за отглеждането й,с цел получаване на по-високи добиви при необх. Кол-во на продукция.Тази наука е пряко свързана с ботаниката, биологията и физиологията.Една от основните задачи на Л. Епълното механизиране на производствените процеси, с цел получаване на здрав,без вируси лозов посадъчен материал и бързо размножаване на ценни сортове, ч/з нарязването на зелени резници.Друга задача на

Л.е успешното извеждане на борбата с/у болести и неприятели,ч/з използване най-новите биолог. И хим. Методи.Създаване на нови сортове, които да отговарят на непрекъснато растящи изисквания за производство и потребление.В Б-я

Първия износ на грозде е бил през 1972г., а самост.направено производство на десертно грозде е било през 1930г. Износа на грозде в Б-я изпреварва този на Италия.Първото лозаро-винарско Училище в Б-я е открито през 1890г.

Хранителната ст-ст на 1 кг. Гроздесе равнява на 1л.прясно мляко, 230гр. Хляб и 10 яйца.


Морфологични особености на лозата

Лозата е многогдишно растение,в зависимост как се отглежда може да живее 60 г., тяе двусеменно растение.Лозата бива няколко вида:

-американска група – устойчива на корено-филосера;-европейска лоза- отгл.се в Б-я

-източно-азиатска-все още слабо проучена.

Л. Формира подземна и надземна част.Надземната част се нар. Главина.Подземната част се състои от подземно стъбло и корени,а надземната от стъбло,рамене, кордони.КОРЕН- в зависимост от произхода си те биват зародишни и адвентивни.Адвентивните са тези,които израстват от възлите на вкоренения резник.Те имат етажен характер и са повърхностни, междинни и стъпални.Повърхностните са разположени на дълбочина10-15см, а когато са израснали от присадника или калема те се отстраняват.Най-

Важните корени са стъпалните,които трябва да са задължително 3, а по-новия стандарт могат да бъдат и 2.СТЪБЛО – това е надземната част до първото разклонение.Има лози с къси стебла с височина от 0-40см., полувисоки от 40-1.0м, и високо стъблени с височина от 1-1,20м.Глава на растението – удебелената и разширена част на растението, от която излизат раменете.Кордон –

Това са дългите многогодишни разклонения на стеблото, които са разположени хоризонтално.Те могат да бъдат едностранни или двустранни.РАМЕНА –късите многогодишни разклонения, в/у които се формират плодните звена.ЧЕПОВЕ – получават се прирезитбата на зрелия летораст на 2 пъпки.СТРЕЛКИ – двугодишни пръчки,получени при резитба от 4-8 очи.ПЛОДНИ ПРЪЧКИ – ДВУГОДИШНИ ПРЪЧКИ С ДЪЛЖИНА 8-10-14 ОЧИ.Пъпките биват летни и зимни.Летните се образуват в основата на листната дръжка и от тях израства култука.Зимните очи се образуват във всеки възел в основата на култука.Състоят се от една главна и няколко заместващи пъпки.Заместващите могат да бъдат от 2-6.Тези пъпки са обвити от 2 люспи,които са зелени в началото,а след тов покафеняват и се покриват с мъх.Люспите предпазват зимата пъпките от измръзване.При ниски температури главната пъпка загива и така започват да се развиват заместващите.Ако някоя от тях не се развие се превръща в спяща пъпка,които са дълбокия резерв за възстановяване на лозата.ЛИСТА – разположени са на всеки възел.Състоят се от листна дръжка и петура,която е с разл.големина,форма и дълбочина на врязовете.Листата са важен ампелографски белег.Листа има епидермис,пареенхимен слой и в долната часта на листа има устица.МУСТАЦИ-това

Са органич/з които лиановидното растение се закрепва за подпори.ЦВЯТ – нормален,двуполов.ГРОЗД – след оплождането на цветовете и наедряването на зърното се образува реса.ЗЪРНО – ботанически то е ягода с разл. форма и големина.В клетъчния сок са разположени багрилните и ароматни в-ва.Клетките на месестата част са изпълнени с безцветен сок.Само при някои сортове той е оцветен или това са така нар.багрилни сортове.


2.Влияние на външната среда в/у развитието на лозата

Осн.клим.ф-ри,които оказват влияние в/у развитието на лозата са топлина,светлина и вода.Лозата е топлолюбиво раст-е и завършва развитието си при температура над 10 .Тази температура се приема за биологична нула за лозата.Тя цъфти при 15-16 .Оптималната темп. За узряване на гроздето е 28-32 .Времето от трайното повишаване на средната денонощна температура над 10 до трайното й понижаване под 10 се нар. Вегетационен период и се измерва в дни.Районите с по-дълг ВП са по-родходящи за отглеждане на лоза.Общата темп. Сума –вегетационна темп.сума – представлява сбора от средните денонощни температури за вегетациония период.ВП за Русе е 210 дни

Темп. Сума е 3980 градуса

Бургас – вп – 218 дни,ТС – 4000град.

Светлина – Л. Е светлолюбиво растение, не понася засенчване, затова не се отглежда в близост да гори и овощни градини.Засенчените листа неасимилират добре, имат по-тънка петура и са по-бедни на хлорофил.Зърната стават по-дребни, с по-тънка кожица, воднисти и ненатрупват нужното кол-во вода.Вода – положително влияе напояването на Л.Десертното грозде се отглежда при капково напояване.Първите 3 години от засаждането има няколкократни поливки са задължителни.Географски фактори – Л. Не понасят висока надморска височина – до 700м.Те може да се отглеждат на всякакъв вид почви с изключение на заблатени и засолени почви.Кол-вото и кач-вото на гроздето са в тясна зависимост от мощността на почвения профил, от хим. Състав на почвата, структурата й, физ. И хим. Св-ва.За бели вина са подходящи почви с лек мех. Състав, ниско съдържание на хумус и високо съдържание на Р и К.За червени вина това са почви с умерена влажност, добър топлинен и въздушен режим, добра запасеност на хумус, Р,К и желязо.За десертни вина са подходящи почви с умерена влажност, ниско хумусно съдържание, но достатъчно кол-во карбонати Р и К.За естествено пенливи вина са подх. Скелетните почви и добра запасеност с карбонати.В Б-я такъв регион е около Лясковец.
Други реферати:
Ограбения свят на човека в Зимни вечери
Образът на човека в творчеството на Йовков
Пътят и споменът в елегията на Димчо Дебелянов Да се завърнеш в бащината къща
Социалното страдание и жизнелюбието на народа в разказита на Елин ПелинСоциалното страдание и жизнелюбието на народа в разказита на Елин Пелин
Прекрасното у човека според Йовков


Изтегли рефератаПрекрасното у човека според Йовков - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия