Лозарство

2 . Ампелография

Ампелографията е наука , която се занимава със изучаването на видовете и сортове лози . Тя се дели на обща и частна . Общата ампелография се занимава с класификацията и произхода на видовете и сортовете лози , а частната с сортовата и стопанска характеристика на ценните за производство сортове и също методите за разпознаването им . Ампелографията дава описание на най – типичните постоянно повтарящи се белези на видовете и сортовете . Чрез натрупаните знания по отделните елементи се разпознават отделните сортове по специфичните белези . Редът и последователността на ампелографското описание става по схема утвърдена още през 1968 година .

I . Общи описания – те включват

1 . наименование , синоним или ононим на сорта – наименованието е официалното име на сорта , синонимите са различните имена на същия сорт .

2 . произход на сорта – отбелязва се къде е създаден сорта , екологогеографската група , родителите на сорта и автора на сорта .

3 . история на сорта – отбелязва се появата и разпространението му в нашата страна и по света .

4 . отбелязва се разпространението на сорта като се описват районите където се отглежда сорта на големи площи

II . Ботаническо описание – прави се ботаническо описание на следните органи :

1 . описание на младия летораст при дълбочина 10 – 15 см . – описва се цвета на летораста , неговата мъхнатост и се прави описание на оформените листа .

2 . зрялост на летораста – описват се дължината и оцветяването на междувъзлията

3 . прави се подробно описание на листа като типични за сорта при описанието се използват и описват листата между 9 и 12 възел разположени от северната страна на летораста . Листа се описва по : размер , форма , мъхнатост , повърхност на петурата , нагънатост , врязове , дълбочина и форма , големина на зъбците по листа и листната дръжка ако е характерна за сорта .

4 . описание подобно на цвят

5 . описание на грозда – описва се големина и форма и подробно се описва дали е сбит сорта .


Други реферати:
Урок за Excel
Функции на компютърните устройства
Чертане на обекти в Microsoft Word
Работа със съдържание и азбучен указател
Структура, организация и правила за работа в интернет


Изтегли рефератаСтруктура, организация и правила за работа в интернет - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия