Маминото детенце-Моралното падение на Николчо

„Маминото детенце”


Любен Каравелов


Моралното падение на Николчо


Кратък е земния живот на човека.От първите си мигове до последния си дъх ние търсим основанието да се живее. Различен е изборът, който всеки от нас прави. От него зависи дали в края на дните си ще се обърнеш назад и ше изпиташ радост, или срам. Детето е онази диря, която всеки човек оставя след себе си. Задоволство изпитва родителят, който е посял доброто и красивото у чедото си и е почувствал ласката му в залеза на дните си. Но огорчение изпитва онзи, който в мисъл единствено за себе си не е съумят да стори това. Този жизнен проблем разкрива Любен Каравелов преди цял век в повестта си „Маминото детенце”.

Николчо пропада, защото наследява от родителите си най-страшните пороци-алчност, егоизъм, духовна ограниченост. Възприел житейските уроци на Нено и Неновица, той се изгражда като паразитна личност. Важен фактор за моралната деградация на чорбаджийския син е училището на даскал Славе, който изгражда погрешна представа на ценностите в живота. Дружбата с невъзпитани и безнравствени младежи изиграва изключително важна роля за падението на Никола.

Още в началото на повестта Каравелов отвежда читателя в богатия чорбаджийски дом в Казанлък и представя живота на стопаните му. Така той внушава, че изборът на родителите и философията им за живота ще се окажат решаващи за формирането на Николчо като личност, изтъкана от егоизъм, лишена от духовни цели и страмежи.

Важна е ролята на портретните описания. Чрез тях психологът Каравелов поставя големия въпрос, който го вълнува – какво могат да предадат на детето си хора като Нено и Неновица. За да докаже, че материалното е погълнало духовното, Каравелов говори за тяло, а не за човек. Описваики чорбаджията като „две любеници”, авторът поставя на последно място очите – „две черни точки”. С цялостното портретно описание на казанлъшкия първенец, творецът доказва, че материалното е взело връх над духовното у него.

Съзнателно Каравелов започва своята повест с картината на розобера в Казанлък, от която струи светлина. Веселата глъчка, смехът, песните на момичетата ярко контрастират на бездействието и тишината в Неновия дом. Трудът не е част от живота на чорбаджиите. Други се трудят вместо тях. Други с пот на чело множат богатството им. Това е естествено за чорбаджията, облечен празнично в делник. Това отношение към труда, бащата отрано внушава на своя син чрез примера си.

За да изгради пълна представа за живота на чорбаджийското семейство, Каравелов описва и господарката на дома. Достойна за съпруга си Неновица е безкрайно отдалечена от човешкия род. Безцелният, безсмислен начин на живот е сложил траен отпечатък върху лицето и душата и. Лишена от човешки чувства, тя на нищо добро и красиво не би могла да научи чедото си.

Всеизвестна истина е, че първите седем години са решаващи за изграждането на детето като личност. Ето защо творецът проследява взаимоотношенията между Нено и Неновица и Николчо в този период, за да покаже примера, който те дават на детето си. Елементарните разговори, мързелът, гюловицата са начин на живот, към който родителите приучават и Николчо. Нено обогатява представите на сина си за господарско поведение. Разговорът му с Иван Нищото в първа глава на повестта е ярък


Други реферати:
Теории за международна търговия
Финансов мениджмънт
Финансов инженеринг
Туристическа анимация
Фискална децентрализация


Изтегли рефератаФискална децентрализация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия