Маслодайни култури

Тема 23

Слънчогледа е най-важната маслодайна култура у нас. Около 94% от растителните масла използване за храна се осигуряват ат него. Растителното масло получено от него има висока хранителна стойност и добри вкусови качества. Употребява се още за производството на лакове, сапун и др. Той е ценен концентриран фураж за животните, силажира се и е отлично медоностно растение. Слънчогледа заема между 2,5-2,8 млн. дка и добивите му са около 150-200 кг/дка.

Кореновата система на слънчогледа се отличава със силно развит главен корен, от който излизат странични разклонения. Тя е мощна и прониква в дълбочина и обхваща голям обем почва.

Стъблото е дървенисто, грубо, покрито с жлезисти трихоми и изпълнено с гъбеста паренхима, при маслодайните форми достига височина 1-2,5 м., а при фуражните – 4 м. То е правостоящо, като в горната си част се извива по различен начин. Стъблото е неразклонено, когато дава едно съцветие (при маслодайните) и разклонено с няколко съцветия (при фуражните).

Листата са едри със сърцевидна форма със зъострен връх, назъбени по периферията и покрити с груби трихоми. Имат дълги дръжки и зелени на цвят.

Съцветието е многоцветно с кръгла форма в повечето случай плосковидна. По переферията на съцветието се намират голям брой видоизменени прицветни листа, които имат заострени върхове. Върховете са от два типа – езичести, които обикновенно са безплодни и са разположени по периферията в един ред и тръбести, които са двуполови и плодни. Тръбестите заемат цялата вътрешност на съцветието. Цветът на питата следва по кръгови зони от вън на вътре. Опрашването е крастосано и се извършва от пчелите.

Плодът е семка, състои се от твърда обвивка (шлюпка) и ядка (семе). Ядката е обвита в тънка обвивка и се състои от зародиш и семедели. В нея се съдържа маслото.

Слънчоглада е растение на степния континентален климат. Семената му почват да поникват при температура 5-6 гр., след това изискванията му към топлината нарастват, оптималната температура при цъфтежа е 20-25 градуса.

Той е растение на късия ден и се нуждае от интензивно слънчево греене.

Също е и сухолюбиво растение. Той обаче е отзивчив към напояване. Критичен период по отношение на влагата са бутонизацията и цъфтежа.

Изискванията към почвата не са големи. Обича дълбоки, богати с голяма влагоемкост и влагозадържаща способност почви.

През време на вегетацията растенията на слънчогледа преминават през следните фази – поникване, първа двойка същински листа, бутонизация, цъфтеж и узряване. При температура 7-8 градуса кълновете се показват над почвената повърхност обикновено 10 дни след сеидба. До появата на първата двойка същински листа над земната част нараства бавно, след това настъпва усилен растеж. Развитието по-нататък преминава през фаза бутонизация. Тази фаза започва, когато съцветието се оформя ясно на върха на стъблото и има диаметър 1-1,5 см. За начало на фаза цъфтеж се приема разтварянето на езичестите цветове. Цъфтежа настъпва 20-30 дни след началото на фаза бутонизация. Едно растение цъфти за 7-12 дни. След това започва наливането на семената. При узряване прицветните листа стават кафяви, горната част на питата пожълтява, езичестите цветове опадат, а семките придобиват характерна за сорта окраска. Вегетационния период на слънчогледа е 70-160 дни.

Най-разпространен е обикновенния слънчоглед, той се дели на три групи: маслодаен, междинен и за ядене. От маслодайния сортовете са Передовик 15695, Албена, Добрич, Семира, Виола, Обител и др.


Други реферати:
Същност, обхват и съдържание на системата за социално осигуряване
Цена на активите. Избор на инвестиционни варианти
Приходна система на местните власти
Разпределение и преразпределение на националния доход
Финансиране със заемен капитал-банкови и облигационни заеми,търговски кредит, устойчиви пасиви


Изтегли рефератаФинансиране със заемен капитал-банкови и облигационни заеми,търговски кредит, устойчиви пасиви - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия