Медиен анализ на публична личност

Епопея на забравените” – пантеон на българските възрожденци


  1. Творческа история:

Подтик за създаването на цикъла е следосвобожденската действителност, която разочарова Вазов и го кара да реагира срещу забравата, не толкова на самите възрожденци, колкото на техните идеали. Конкретни поводи за създаването на “Епопята” са:

  • Вазов прочита една руска книга, че шведския поет Рунеберг е създал няколко оди за шведските патриоти;

  • Силно впечатление на Вазов прави една статия на Захари Стоянов, в която той описва смъртта на някои от апостолите в Априлското въстание;

  • През 80’те години на 19в. Вазов е силно повлиян от творчеството на френските романтици Виктор Юго и Йожен Сю. Той използва като модел за своята “Епопея” сборника с оди на Юго – “Легенди на вековете”;

“Епопеята” съдържа 12 оди, писани в периода 1881 – 1884г. Първите 6 се появяват в стихосбирката “Гусла”, а останалите в “Поля и гори”. Десет от одите са посветени на конкретни исторически личности, а другите две изграждат колективни образи. Числото 12 не е случайно – то е сакрално. Взаимствана е идеята за 12’те ученици на Христос, наречени апостоли. Така са били наричани и ръководителите на Априлското въстание. Еднакъв е мотивът за мъченичеството и мъченическата смърт. Използвана е легендарната схема, която изисква всички герои да са мъченици, да извършват подвизи и да загиват за идеала си. Много важен за легендата е и елементът на “чудото”, който присъства в някои от одите на Вазов.

Стихотворенията от “Епопеята” се отнасят до различни моменти от нашето Възраждане – от началото (“Пайсии”) до края (“Опълченците на Шипка”).

Лесно е да определим жанра на творбите – те са оди, но в някои от тях откриваме елементи на поемата (“Левски” и ”Кочо”) или на баладата (“Опълченците на Шипка, “Раковски” и “Волов”).

Основен герой в “Епопеята” е народът, а основно отношение е герой – народ. Всички герои са изключителни личности като това, което ги сближава, е любовта им към България, разбирана като свръхценност. В много от творбите е използвана една и съща схема: лаконична биографична част (понякога със съзнателно променяне на фактите) и част, в която героят действа или е възхваляван.

Основните опозиции в “Епопеята” са:

  • Мрак – Светлина;

  • Позор – Слава;

  • Сън – Бодрост;

  • Робство – Свобода;

  • Смърт – Безсмъртие;

Други реферати:
Словесно-документално излагане на съдържанието на нормативните документи
Правен обичай. Тълкуване на правните норми
Относително определените норми в търговското законодателство
Взривни вещества, използвани при терористични операции
Военна доктрина


Изтегли рефератаВоенна доктрина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия