Международна икономика и международни бизнес отношения

МЕЖДУНАРОДна икономика

1.      Същност и история на международната икономика и на МБО

1. СЪЩНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА И НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ

В икономическата наука няма единодушно разбиране на същността на понятията „международна икономика”, световно стопанство”, световна икономика”, „международни икономически отношения”, „международни бизнес отношения”, „международна икономическа система” и др.

Много разпространено е разбирането, че понятията „международна икономика” и „световното стопанство” изразяват съвкупност от взаимосвързани национални стопанства. В този смисъл предмет на изследване трябва да бъдат взаимодействащите си национални стопанства в областта на производството, търговията, финансите и т.н. Икономическите субекти са държави, фирми, международни организации и др. Разбирането, че понятията отразяват съвкупност от национални стопанства налага контекст на изследване на емпиричните взаимодействия между тях. Този подход обособява и разграничава понятието „международни икономически отношения”. То се разбира като съвкупност от външноикономически отношения на отделните страни. И въпреки разграничаването, много често тези понятия се използват като синоними.

 Международната икономика възниква и се развива на основата на развитието на международните икономически отношения. Това разбиране налага понятията да бъдат разграничавани. Но вече изградената международната икономика означава съвкупност от международни икономически отношения, което позволява те да се използват като синоними.

 Понятията „международна икономика” и „световно стопанство” се разграничават, особено в западната литература. Под международна икономика се разбира теория на световната икономика и международните икономически отношения.

“Международни бизнес отношения” е съвременен, модерен термин, който в последните години се наложи в нашата теория и практика наред с понятието “международни икономически отношения”. В основната си същност двете категории са идентични, което позволява тяхното синонимно и еднозначно използване. Но е възможно те да бъдат разграничени по влагания в тях концептуален акцент. “Международните икономически отношения” могат да се разглеждат като макроикономическа система от знания. Затова доминиращият подход в изследването и изучаването им е макроикономически. Докато преобладаващи в “Международните бизнес отношения” са фирмените концепции, които могат да ги определят, предимно, като микроикономическа теоретична система.


Други реферати:
Генетика
Долекарска помощ
Гръбначен мозък, гръбначно мозъчни нерви
Възпаление на жлъчните пътища
Бронхиална астма


Изтегли рефератаБронхиална астма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия