Монитори с плоски екрани

Кратък преглед на различните технологии за плоски екрани

Съществуват различни класове продукти, които използват плоски екрани, а това определя и голям брой технологии за реализацията на различните плоски екрани. Освен това за всяка технология съществуват различни модификации, направени с цел подобряване на качеството. В най-общ план всеки дисплей може да бъде определен като емитиращ–самостоятелен източник на светлина, или като неемитиращ, такъв който се нуждае от допълнителен източник на светлина. На фиг. 1-1 са показани трите фундаментални принципа за релизация на дисплеи.

фиг. 1-1 Основни принципи за възпроизвеждане на изображение

Дисплей с течни кристали (Liquid Crystal Display-LCD)

 

LCD са най-добре разработената и разпространена технология за плоски екрани. LCD намират приложение в широк обхват крайни продукти, предлагани на пазара – от мобилни телефони до широкоекранни видео системи. По същество те са неемитиращи-трансмитиращи дисплеи, т.е. пропускат светлината, излъчена от външен източник, чиято интензивност може да се контролира чрез електрично поле. Това е въз-можно благодарение на свойствата на течните кристали да поляризират премина-ващата през тях светлина според подреждането на молекулите им в кристалната решетка – свойство познато при твърдите кристали. През 60-те години на миналия век е установено, че под действието на електрическо поле, молекулите на течните кристали се преориентират и така оказват влияние върху преминаващата светлина – свойство характерно за течностите. Фундаменталната структура на LCD е показана на (фиг. 1-2).


Други реферати:
Форми на проявление на фирмената култура
Същност и особености на осигурителните рискове
Функциониране и управление на предприятието
Стокови запаси–същност, видове, обращаемост
Характеристика на ПК Солидарност 1918


Изтегли рефератаХарактеристика на ПК Солидарност 1918 - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия