Монитори с плоски екрани

фиг. 1-2 Структура на течен кристал

Съществуват течни кристали с различна форма на молекулите. В случая те са с пръчковидна форма, а кристала е от тип ‘nematic’. Теченият кристал се разполага между две стъклени плочи, които предварително са финно набраздени с успоредни улейчета (Alignment Layers). Пръчковидните молекули се разполагат по дължината си в тези улейчета и също стават успоредни по между си. Двете стъклени плочи са разположени така в пространството, че направленията на улеите им да бъдат взаимно перпенидкулярни. На фигурата се вижда как в пространството между плочите молекулите се усукват на 90°. Получената структура се нарича ‘twisted nematic’ (TN) и основната и характеристика е, че преминаващата през нея светлина също се завърта на 90°. Практическото приложение на този ефект е показан на фиг. 1-3.


Други реферати:
Наследствени болести при човека
Благороден елен
Ендокринна система
Oбикновен мишелов и сива мухоловка
Калифорнийски морски лъв


Изтегли рефератаКалифорнийски морски лъв - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия