Монитори с плоски екрани

фиг. 1-3 Фундаментална структура на LCD

Към стъклените плочи са добавени поляризиращи филтри (Light Polarising Filters). Те пропускат само светлината, която е ориентирана успоредно на улеите. Така, ако се освети дисплея от едната страна, първият филтър ще пропусне само тази част от светлината, която е успоредна на улеите в горния край, след което преминавайки през течния кристал, тази светлина се завърта на 90° и свободно преминава през долния поляризиращ филтър, тъй като вече е ориентирана успоредно на неговите улеи. Когато се подаде напрежение между двете стъклени плочи, достатъчно да преориентира молекулите по посока на електическото поле, то преминалата през кристала светлина вече не се завърта и се филтрира от другия филтър. Разгледаният по-горе принцип на действие се прилага в дисплеите на кал- кулаторите и електронните часовници, както и на други по-малки екрани. Характерно за тях е, че за източник на светлина се използва околната светлина, а от едната страна на дисплея има огледална повърхност. Тези дисплеи са неемитиращи-рефлектиращи. Освен това при тях се използва принципа на директно адресиране, т.е. всеки сегмент от екрна се управлява с отделни електроди. За сравнение устройството на LCD екран на лаптоп включва собствен източник на светлина (Backlight), разположен в задната част на екрана. Неговата светлина се излъчва през течния кристал към наблюдаващия потребител. На фиг. 1-4 се вижда как изглежда една такава реализация.

фиг. 1-4 Модулиране на светлината от допълнителен източник

 При по-големите екрани директната адресация би довела до усложняване на управляващите схеми и загуби на енергия. Затова при тях се въвежда т.н. матрично адресиране, което може де е пасивно или активно в


Други реферати:
Капиталови дружества
Качество и конкурентоспособност (икономика на предприятието кафяв учебник срт. 154)
Ключови думи по финанси
Когнитивен дисонанс при вземане на решение за покупка.
Количествена теория на парите


Изтегли рефератаКоличествена теория на парите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия