Монитори с плоски екрани

зависимост от реализацията. Схемата на пасивна матрица е показана на фиг.1-5.

фиг. 1-5 Структура на пасивна матрица от електроди

Тя се състои от сканиращи електроди по редове и информационни елктроди по колони. Образува се мрежа от пресечните точки на електродите чрез, която се управляват отделните елементи на дисплея т. н. суб-пиксели. Електродите са направени от прозрачен, проводящ материал, като най-често се използва тънък индиев оксид – Indium Thin Oxide (ITO). При цветните дисплеи един пиксел се състои от три суб-пиксела, по един за всеки от трите основни цвята – R,G,B. Вътрешният източник излъчва бяла светлина. За да се получи цветно излъчване трябва към всеки суб-пиксел да се прибави филтър за съответния цвят. Структурата на цветен дисплей е показана на фиг. 1-6.


Други реферати:
Големият взрив
Истината може да дава свобода
Човек избира само себе си
9 май - Ден на Европа
Чудесата произтичат от това , че ние не познаваме природата, а не от самата нейна същност


Изтегли рефератаЧудесата произтичат от това , че ние не познаваме природата, а не от самата нейна същност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия