Монитори с плоски екрани

зависимост от реализацията. Схемата на пасивна матрица е показана на фиг.1-5.

фиг. 1-5 Структура на пасивна матрица от електроди

Тя се състои от сканиращи електроди по редове и информационни елктроди по колони. Образува се мрежа от пресечните точки на електродите чрез, която се управляват отделните елементи на дисплея т. н. суб-пиксели. Електродите са направени от прозрачен, проводящ материал, като най-често се използва тънък индиев оксид – Indium Thin Oxide (ITO). При цветните дисплеи един пиксел се състои от три суб-пиксела, по един за всеки от трите основни цвята – R,G,B. Вътрешният източник излъчва бяла светлина. За да се получи цветно излъчване трябва към всеки суб-пиксел да се прибави филтър за съответния цвят. Структурата на цветен дисплей е показана на фиг. 1-6.


Други реферати:
Хербициди за борба срещу плевелите
Хербициди използвани при отглеждането на фасул
Центробежен тороразпръсквач
Ягодопроизводство
Българският град през ХV-ХVІІ в


Изтегли рефератаБългарският град през ХV-ХVІІ в - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия