Монитори с плоски екрани

фиг. 1-6 Структура на цветен LCD дисплей

Основното предимство на пасивната матрица е ниския призводствен разход и постигане на добро качество при сравнително малки графични дисплеи. С увеличаване на броя на редовете и колоните, намалява контраста на дисплея, тъй като времето за което се прилага управляващото напрежение на даден пиксел, значително намалява. В резултат на това управляващото напрежение бързо спада и течният кристал започва да се връща в нормалното си състояние. Параметърът, който описва този недостатък на LCD се нарича ‘response time’ или време за отговор. Основният проблем, произтичащ от голямото време на отговор, е възпроизвеждането на бързи движения на мишката или на графиката, които водят до размазване на изображението. Причината за това е, че LCD екрана не може да отговори с достатъчна бързина на измененията в картината. До голяма степен този проблем е преодолян с въвеждането на активната матрица. Разликата при нея е, че във всеки суб-пиксел се вграждат усилвателен елемент – транзистор и кондензатор, който да запомня стойността на управляващото напрежение за целия цикъл на управление. На фиг. 1-7 са показани схемите по, които се осъществява активната матрица.

фиг. 1-7 Опростена схема на активна матрица


Други реферати:
Видове цени на туристическите пазари
Валоризация на туристическите обекти
Антропогенни туристически ресурси на основните региони на континентите
География на културата или интерпретация на географията
Лекции по обслужване в средствата за настаняване


Изтегли рефератаЛекции по обслужване в средствата за настаняване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия