Мотивация на работниците

ръководителят следва да подпомага усилията на своите подчинени за постигането на по-добри резултати.

Според тази теория, в някой случай, оценката на възнаграждението може да се прави от самите работници. Но тя се използва като обратна връзка от ръководството на организацията. Решението се взема от ръководството , а не от работниците. Според Врум, индивидите са мотивирани по време на работа да правят избор между различни поведения – например между различни степени на интензивност на трудовите усилия. Даден човек може да избере да работи с умерен темп на работа или с ускорен темп. Изборът се прави от индивида. Логиката на мотивацията на базата на очакванията се състои в това, че индивидите прилагат трудово усилие, необходимо за такова изпълнение на служебните задължения, което да има за резултат предпочитаните награди.

В ръководеният от Стоян Иванов месокомбинат била въведена система на оценка на труда, разработена от работниците. Това дава най-точна оценка на очакванията им, както и мотивира дейността им.


  • Бихте ли желали да работите във фирма с подобна система за заплащане? Обосновете своя отговор!


Мениджърът чрез личния си пример трябва да създава усещане на работника, както че труда му е ценен, така и че принадлежи към организация която е повод за гордост. За това има значение, както професионализма на мениджъра, така и специфичната фирмена култура. Служещия се мотивира да работи за организация, в която има благоприятен климат и мениджър професионалист. Така той сам се чувства значим и горд с принадлежността си към организацията. Стреми се да работи по – добре, за да затвърди общия имидж на организацията, както и да докаже професионализма си и да затвърди позицията си в обществото.

Бих работила в такава фирма. Лично аз съм човек със силна потребност от постижения и обичам предизвикателствата на работата. Благодарение на създадената система всеки работник, може да покаже възможностите си. Мотивиран е да работи и да се образова. За друг хигиенните фактори, като сигурност на работното място, заработка и др. биха били по-важни. Факторите, които водят до мотивация за труд за различни при отделните хора в зависимост от конкретния им модел на потребност.


На кои фактори от теорията на Херцберг концентрирал вниманието си Стоян Иванов – хигиенни или мотивационни? Докажете го!


Херцберг изолира две групи фактори, влияещи по различен начин върху поведението на отделния индивид.

Първата той нарича мотиватори - това са факторите водещи до удовлетвореност на изпълнителя. Към тях той отнася: съдържанието на самата работа; поемането на предизвикателства и допълнителни отговорности, постиженията, признанието, професионалния растеж.

Втората – хигиенни или поддържащи фактори. Това са тези, които не водят до удовлетвореност, но могат да предизвикат неудовлетвореност,


Други реферати:
Процедури за пробовземане и пробообработка
Предмет и тема на обучението по химически анализ
Преценка на работата на лабораторията
Пробиотични бактерии. Лактобацилус ацидофилус
Сярна киселина


Изтегли рефератаСярна киселина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия