Мотивация на работниците

Използвана литература:

  1. А. Ангелов, Основи на управлението, София, 2009 г.

  2. Р.Е. Ригио, Въведение в индустриалната/организационната психология, София, 2006 г.

  3. Иванов, И., Основи на мениджмънта І том, Макрос, Пловдив, 2003 г.

  4. Пачев, П., Управление на персонала – социологични аспекти, Университетско издателство “ Стопанство “, София, 1999 г.

  5. Донъли, Д. Х. и др., Основи на мениджмънта, Отворено общество, София, 1997 г.


Други реферати:
Дидактичните игри при овладяване на математическите представи
Дистанционно обучение
Методика за обучение по монологично свързана реч
Българска образователна система
Възпитание и самовъзпитание


Изтегли рефератаВъзпитание и самовъзпитание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия