Най–малките общности и предизвикатвлствата към тях


ШУ“Епископ Константин Преславски”

Факултет: Хуманитарни науки

Катедра: Теология


Р Е Ф Е Р А Т


върху


Очерците по християнска социология: „ Свят, човек и култура”

и

Най – малките общности и предзвикатвлствата към тях”

ШуменДруги реферати:
Методи на пазарно ценови проучвания
Институционални форми на бизнеса
Мотивиране чрез оценяване на трудовото представяне на служителите
Местно самоуправление и регионално развитие
Методи за оценка на ефективност на инвестиционни проекти


Изтегли рефератаМетоди за оценка на ефективност на инвестиционни проекти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия