Наркоманията в Република България

Русенски университет: ”Ангел Кънчев”

Факултет: Природни науки и образование

Катедра:

РефератНаркоманията в Република България

Изготвил:
Русе


Други реферати:
Химиопротекция при цитостатичната терапия
Остри медикаментозни интоксикации, принципи на терапевтично поведение и лекарства антидоти
Оксидативен стрес. Цитотоксичност, свързана със свободно радикаловите процеси
Тератогенни вещества и рискови категории лекарства при бременност
Основни концепции в токсикологията


Изтегли рефератаОсновни концепции в токсикологията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия